Ik heb een vraag over onze rechten t.a.v. een overboekte cruise van de HAL.

Vraag gesteld door elly en mart op 03 april 2015

In oktober 2014 hebben wij een cruise geboekt bij de HAL.Deze cruise gaat 21 april 2015 vanaf Rotterdam. Deze cruise is echter volgeboekt zo niet overboekt, en men kan ons nog steeds niet de hut garanderen voor welke categorie wij geboekt en betaald hebben.Dat wordt waarschijnlijk pas op de pier bekend gemaakt.Edoch afgelopen week hebben wij per e-mail een aanbod gekregen om te upgraden naar een duurdere hut (extra 1000 euro), waardoor we waarschijnlijk wel gegarandeerd zijn van die hut.Maar wij willen gewoon de categorie hut die we geboekt hebben, en niet bijbetalen.Wat is nu ons recht als ze op de pier(waar je dan voor een voldongen feit staat),zeggen dat we alsnog die upgrade bij moeten betalen om mee te kunnen, daar onze gereserveerde en betaalde categorie vol zit ?
En wat als ze voorstellen een hut van een lagere categorie aan te bieden, en evt. een bedrag terug willen storten, en we zijn dat niet van plan, wat zijn dan onze rechten ?
Wij hebben een buitenhut gereserveerd, en nemen met een evt upgrade ook geen genoegen met een binnenhut.

Gaarne uw advies.

Met vriendelijke groet,

Martien Vogels

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In antwoord op uw vraag betreffende uw rechten als reiziger inzake de onderhavige reisovereenkomst, bericht ik u als volgt.

Op grond van art 7:507 lid 1 BW is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeeenkomstig de verwachting die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Ofwel; de reisorganisator (zie boekingsovereenkomst) dient ervoor zorg te dragen, dat u de categorie buitenhut krijgt aan boord van het schip (Holland America Line), zoals u die destijds geboekt heeft.

Indien de reisorganisator haar verplichtingen overeenkomstig de reisovereenkomst niet nakomt, is zij schadeplichtig.

Indien de reisorganisator de categorie buitenhut niet kan leveren en daarvoor in de plaats een upgrade aanbiedt, dan komt de meerprijs voor rekening van de reisorganisator. Indien de reisorganisator u een downgrade (lagere klasse) aanbiedt, dan mag u dit weigeren, omdat deze niet gelijkwaardig is aan de catergorie buitenhut overeenkomstig de reisovereenkomst.

Mocht u naar aanleiding van mijn antwoord verder nog vragen hebben, dan beantwoord ik deze graag.