Distributieketting

Vraag gesteld door YakupAni op 29 juli 2017

Blijkt dat distributieketting van Peugeot 2011 met 50.000 op teller kapot is. Bekend probleem bij Peugeot krijg ik de kosten van reparatie vergoed

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U meldt een gebroken distributieketting bij uw Peugeot uit 2011.

Vermoedelijk betreft het de THP versie die inderdaad bekend staat om dergelijke problemen. Gezien de kilomtrage een ongebruikelijk gebrek dat u niet had hoeven te verwachten. Deze ketting dient immers een autoleven lang mee te gaan en kent ook geen voorgeschreven vervangingstermijn.

U moet zeker bij de leverancier (dealer?) aandringen op een volledige vergoeding. Wanneer er géén naar tevredenheid aangeboden oplossing komt, schroom niet via dit platform onze juridische collega's voor te leggen hoe nu verder.***

Reactie van YakupAni:

Peugeot Nederland heeft vandaag te kennen gegeven 35% te vergoeden van de in totaal 2000 euro. Terwijl ze op de hoogte zijn van dit probleem. Ik heb de auto gekocht omdat volgens forums vanaf bouwjaar 2010 dit probleem weinig voorkomt. Nu heb ik dikke pech en moet ook voor de kosten opdraaien. De auto is altijd dealeronderhouden. Graag wil ik deze vraag dan ook voorleggen aan uw Jurdische collega's hoe nu verder.***

Reactie van Michiel Claesen:

Een distributieketting dient - uitgaande van regulier onderhoud en normaal gebruik - een autoleven lang mee te gaan. Nu de distributieketting niet voldoet aan de verwachting die u op grond van de overeenkomst ervan mocht verwachten, maakt dat u zich - als consument - een beroep kunt doen op de wettelijke garantie. Ofwel; conformiteit art 7:17 BW.

Op grond van art 7:21 lid 1 sub b BW dient de verkoper (dealer) het gebrek te herstellen. De kosten voor herstel komen voor rekening van de verkoper (art 7:21 lid 2 BW.

Komt u met de verkoper niet tot een vergelijk, dan kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen, al dan niet met hulp van uw eventuele rechtsbijstandverzekering.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.