discussie met fabrikant speedpedelec

Vraag gesteld door FC op 06 december 2018

fiets valt net buiten de garantie van 3 jaar. Nu is de motor defect en kan niet worden hersteld of vervangen omdat de toeleverancier van de motor failliet is. Dit is een bekend feit bij deze producent. Nu neem ik aan dat je van een fiets van € 3.500 mag verwachten dat een motor langer meegaat. De verkoper heeft tot nu toe bemiddeld, en heeft eerst 4 toen 5 en als laatste 10% korting kunnen bedingen op de aanschaf van een nieuwe fiets. Dat is dus een korting van ca € 400/450. Dat is naar mijn mening absoluut onvoldoende. Kunt u aangeven welke stappen ondernomen kunnen worden ?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Uw elektrische fiets heeft net buiten de garantie een nieuwe motor nodig. De fabrikant is echter failliet. U vraagt of de tegemoetkoming van de verkoper voldoende is.

Bij de aankoop van een nieuwe fiets heeft u garantie. Is de garantie verstreken, dan kunt u een beroep doen op de wet. U mag als consument redelijke verwachtingen hebben van wat u koopt. Hierbij wordt wel gekeken naar onder meer bouwjaar, kilometerstand, onderhoud en het gebrek zelf.

Ook moet het gebrek bij aankoop al aanwezig zijn geweest. Ontdekt u het gebrek na deze zes maanden dan zal in ieder geval moeten worden aangetoond dat de fiets normaal is gebruikt en gestald en naar behoren is onderhouden

In uw geval betreft het een fiets van drie jaar oud. Daarbij kunt u zeker aangeven dat u dit gebrek niet hoefde te verwachten. Het gebruik en aantal gereden kilometers kan wel van invloed zijn.

U kunt de verkoper aanspreken omdat u niet zo snel na aankoop al deze reparatiekosten hoeft te verwachten. De (failliete) fabrikant is in dit geval niet uw aanspreekpunt. De verkoper zal dit voor u op moeten lossen. De verkoper zal een (aanzienlijk) deel van de kosten op zich moeten nemen.

Ik begrijp dat herstel niet mogelijk is. In dat geval zou de verkoper u een tegemoetkoming voor een nieuwe fiets kunnen aanbieden. De geboden 10% zijn niet voldoende. U zou eerder kunnen denken aan 60-70. U heeft immers een dure fiets gekocht die u na drie jaar niet meer kunt gebruiken.

Als u liever geen nieuwe fiets wilt kopen, dan kunt u ook aansturen op ontbinding van de koopovereenkomst. Dit houdt in dat u de fiets teruggeeft. U ontvangt daarvoor een bedrag van de verkoper. Denkt u hierbij aan de nieuwprijs minus een redelijke afschrijving voor het gebruik.

Voor de wijze waarop u de verkoper kunt aanspreken verwijs ik u naar het stappenplan klachten na aankoop op onze website.