Wel of geen energielabel recreatiewoning

Vraag gesteld door Lyviertje op 23 april 2020

Recron heeft op internet een pdf-document staan met o.m. de volgende tekst: "De recreatiewoningen die meer dan 4 maanden per jaar gebruikt worden, dient gelezen te worden als ‘door dezelfde recreant’, c.q. de eigenaar/recreant. Dat betekent dat eigenaren van recreatiewoningen die hun recreatiewoning beschikbaar stellen voor de verhuur aan steeds wisselende (groepen van) recreanten en hun vakantiewoning tevens als beleggingsobject zien, maar daar zelf minder dan 4 maand per jaar gebruik van maken, niet energie-label verplicht zijn. Ook indien de recreant/eigenaar deze recreatiewoning verkoopt aan een opvolgende recreant/eigenaar, die de recreatiewoning wederom voor verhuur beschikbaar stelt, is geen energielabel verplicht."

Ik kan deze uitzondering nergens terugvinden, dus vraag ik mij af of dit überhaupt klopt en of ik toch alsnog een energielabel moet aanvragen.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of voor de verhuur of verkoop van een recreatiewoning/kampeermiddel een energielabel vereist is.

Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Huiseigenaren zijn verplicht bij verkoop of verhuur van de woning een (definitief) energielabel aan de koper of huurder te geven.

Het energielabel geeft aan of de woning veel of weinig energie verbruikt (de energieprestatie). Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst. De minst zuinige woningen krijgen een G-label.

Recreatiewoningen/kampeermiddelen en het energielabel

Bij de verkoop of verhuur van uw recreatiewoning/kampeermiddel moet er doorgaans géén definitief energielabel geregistreerd zijn.

Er staan in de regelgeving echter enkele uitzonderingen beschreven:

  • het gaat om vrijstaande gebouwen (recreatiewoningen/kampeermiddelen) met een totale bruikbare oppervlakte van of groter dan 50 m2.
  • de recreatiewoning/het kampeermiddel voor vier maanden of langer aan één en dezelfde perso(o)n(en) verhuurd wordt.

Twee voorbeelden

A: Is een energielabel vereist bij de verkoop van mijn chalet op de recreatiepark? Dat is geheel afhankelijk van het vloeroppervlak. Indien de recreatiewoning/kampeermiddel een vloeroppervlakte meet van 50m2 of meer, dan is bij de verkoop een definitief energielabel verplicht.

B: Is een energielabel vereist wanneer ik mijn recreatiewoning gedurende het gehele jaar aan verschillende recreanten verhuur?

Nee, zolang u een recreatiewoning/kampeermiddel niet vier maanden of langer aaneengesloten verhuurt aan één en dezelfde recreant(en).


***

 

Reactie van Lyviertje:

 

Ik begrijp uit uw antwoord dat ik geen energielabel nodig heb zo lang ik mijn recreatiewoning van 86 m2 niet langer dan vier maanden aan dezelfde persoon verhuur. Nu ben ik voornemens mijn recreatiewoning te verkopen en begrijp uit voorbeeld A dat ik dan wel een energielabel nodig heb. Is dat juist geredeneerd?
 


Reactie van Michiel Claesen:

 

Ja, dat is juist geredeneerd.