Wat zijn overschrijvingskosten caravan?

Vraag gesteld door rm77 op 14 maart 2018

Kunt u mij aangeven wat overschrijvingskosten caravan zijn?
Hoe komt een camping daarbij?
Wat mogen ze daarvoor vragen?
Voor wie zijn die kosten? Deze vraag is nl de vorige keer niet beantwoord en dat zou ik toch wel erg graag willen weten.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Dezelfde vraag heeft u ook bij Kampeermiddelen gesteld.

Kortheidshalve verwijs ik u nar mijn antwoord van 14 maart 2018.