verkeersboetes in Frankrijk extreem hoog bij kleine snelheidsovertredingen

Vraag gesteld door fam. Carstens op 31 augustus 2018

Ik heb in mijn vakantie 3 keer op dezelfde dag en op dezelfde plaats de 50 km limiet iets overschreden. Twee keer met een erg wel erg kleine overschrijding. Vlak bij het bungalow park waar ik verbleef. Aankomst, supermarktbezoek en naar een restaurant.
Met resp 58 km /h , 51 km/h em 52 km/h. Telkens 90 euro boete.
Ik was niet goed op de hoogte waar precies de bebouwde kom begon, en krijg daarvoor nu 3 keer 90 euro boete.
Zou ik een beroep doen op enige coulance, want dit is wel een erg slechte welkoms boodschap. En dat terwijl de Franse automobilisten zich buiten de bebouwde kom op binnenwegen totaal niet aan de snelheidslimiet van 90 km/h houden, en daarom vaak bumper kleven als je dat wel doet. Ook vrachtwagens doen dat en een keer heb ik ervaren dat die probeerde mij van de weg te drukken zodat ik in de berm moest rijden om het vege lijf te redden.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft uit Frankrijk een drietal verkeersboetes ontvangen, vanwege een lichte overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom. Gelet op de lichte overschrijding van de maximumsnelheid vraagt u zich af of bezwaar zinvol is.

Boete na correctie
In Frankrijk wordt er inderdaad bekeurd bij een snelheidsoverschrijding vanaf 1 km/u. Dit is echter na correctie. De correctie is 5 km/u bij een maximum snelheid tot 100 km/u en 5% van de gemeten snelheid bij een maximum snelheid boven 100 km/u.

Website ANTAI
De Franse overheid heeft een duidelijke en betrouwbare website in het Nederlands waar alle informatie te vinden is over een boete die opgelegd is. Hier staat onder andere een vertaling van een eventueel opgelegde boete, informatie over de betaling en de bezwaarprocedure. Zie hiervoor: www.antai.fr

Bezwaar
Gelet op uw bezwaargronden lijkt bezwaar maken mij weinig zinvol.

Meer informatie over boete uit Frankrijk vindt u op onze website.