Schade aan auto bij parking - onderzoekskosten

Vraag gesteld door Jacky-anwb op 06 september 2018

Bij het ophalen van mijn auto bij een parking nabij Schiphol constateerde ik een schade aan mijn auto die er bij het brengen nog niet op zat. Er is bij het brengen van de auto op een formulier door hen aangegeven waar schade zat en daar zat deze schade niet bij. Er werd aangegeven dat er bij brengen ook foto’s zijn gemaakt zodat ze kunnen nakijken of die schade er al was. Alleen daar moet ik €70 onderzoekskosten voor betalen. Als blijkt dat de schade er nog niet op zat, krijg ik die kosten terug. Dat ik die kosten moet betalen zou staan in algemene voorwaarden die ik overigens nooit heb gehad. Na wat googlen vond ik die voorwaarden maar daar zie ik zo snel niets staan over onderzoekskosten. Ik wil uiteraard dat ze de foto’s bekijken, maar ik wil daar geen kosten voor betalen. Kunnen ze dit toch eisen? Ik heb bij het ophalen van de auto een foto gemaakt van het formulier en van de schade. Die foto’s stuur ik

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft op Schiphol gebruik gemaakt van een parkeerservice. Bij terugkomst bleek er een nieuwe schade aan de auto. Als bewijs heeft u het intake formulier waar deze schade niet op vermeld staat. De ondernemer stelt over foto's te beschikken van moment van intake. Op grond van de voorwaarden zou u € 70,- verschuldigd zijn aan de ondernemer, wanneer zij voor u aan de hand van de foto's van intake de aansprakelijkheid beoordelen. U vraagt zich af of dit wel redelijk is.

Nee, dit is zonder meer onredelijk. Zeker nu uit het intake formulier volgt dat de ondernemer aansprakelijk is voor de schade.

Als de ondernemer zijn eigen intake formulier wil betwisten aan de hand van beschikbare foto's, dan is het absurd dat de ondernemer hiervoor onderzoekskosten aan u wil doorbelasten.

Algemene voorwaarden
Bovendien zijn algemene voorwaarden niet van toepassing(vernietigbaar), indien de gebruiker (ondernemer) aan de wederpartij (u) niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

En al zou deze bepaling opgenomen zijn in de voorwaarden, dan zal deze kunnen worden aangemerkt als zijnde onredelijk bezwarend.***

Reactie van Jacky-anwb:

Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Inmiddels heb ik per mail contact gehad met dit bedrijf. In tegenstelling tot wat de chauffeur aangaf over onderzoekskosten en foto''s, krijg ik nu te horen dat de enige foto van de schade die ze hebben de door mij ij ophalen gemaakte foto is die ik hen heb gemaild. In mei heb ik mijn auto daar ook geparkeerd en ik krijg nu het formulier toegezonden van destijds waar zij precies op de plek waar ik stel dat er nu schade is, destijds schade zoeken hebben geconstateerd. Daar op de foto te zien is dat er roest zit op de plek van de schade, concludeert het bedrijf nu dat dit een oude schade is, ook blijkend uit het formulier van mei, en dat ik nu probeer om hen een oude reeds bestaande schade bij hen in de schoen te schuiven! Dat is NIET het geval. Bovendien is naar mijn mening relevant wat de schade aan de auto was op het moment van inleveren nu en niet in mei. Hier ga ik met het bedrijf duidelijk niet uitkomen.
In hun alg vw die ik na googlen vond op cheap-parking. nl/algemene-voorwaarden staat bovendien in 5.2 en 5.3 dat voor evt schade wordt gekeken naar schade die genoteerd wordt op het reserveringsformulier. Ik heb op dit formulier bij ophalen ook aangetekend dat er schade is geconstateerd door mij die er nog niet op zat. Wat nu te doen? Mijn garage geeft aan dat roest er binnen 1 dag op kan zitten en dat het hier een schade betreft van al gauw €500 of meer.