ik kreeg een toelichting hoe de verkeersregels in pisa waren, maar geen antwoord op de brief met bezwaar > 360 dagen

Vraag gesteld door antondb op 23 mei 2016

Kreeg een bekeuring op 25-04-2015, dagtekening 22-04-2016. Meer dan 360 dagen later. daarop is uw voorbeeldbrief ingevuld en verzonden via email. de reactie is nogmaals de uitleg over "circulation in restricted traffic zone without authorisation". Men gaat niet in op de brief (ANWB voorbeeld) boven de 360 dagen.

Ik heb de mail gezonden maar niets verwees naar EMO. Wat nu te doen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft geen inhoudelijk reactie ontvangen op uw bezwaar (verjaringstermijn 360 dagen) tegen de Italiaanse boete. U vraagt zich af hoe nu te handelen. Op grond van art 201 Codice della Strada dient een Italiaanse verkeersboete binnen 360 dagen na de vaststellingsdatum overtreding te zijn ontvangen door de overtreder.

Vraag is nu wat de vaststellingsdatum is van desbetreffende overtreding. Vaststellingsdatum is niet gelijk aan datum overtreding zelf of datum dagtekening van de brief.

Mocht blijken dat de boete verjaard is, adviseer ik u een rappel te sturen, waarin u nogmaals expliciet op desbetreffende verjaringstermijn wijst.