Garantie koppeling na 1 maand

Vraag gesteld door Leventkanatli@hotmail.com op 26 januari 2018

Beste ANWB, ik heb een vraag m.b.t garantie van de koppeling. Aankoop 20 december 2017 heb ik de auto bij een erkende dealer gekocht met 12 maanden bovag garantie met 62000 op de teller. In de eerste week na aankoop merkte en hoorde ik al iets wat niet goed is. Een schaafend geluid bij het oplaten komen van de koppeling. Ik contact met de dealer opgenomen en mocht langs komen. En natuurlijk hoor je het geluid op dat moment weer niet. Goed, balen eenmaal thuis bedacht ik me om het geluid is op video op te nemen. En ja hoor het was raak. Ik heb het geluid op video kunnen zetten en naar de dealer verstuurd. Mijn vraag is. Ik neem aan dat de dealer hiervoor op moet dragen?

Mvg Levent.

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt op 20 december 2017 een auto bij een erkende dealer gekocht met 12 maanden BOVAG garantie (62.000 op de teller). Na een week merkt u een geluid op bij het op laten komen van de koppeling. Dat geluid hebt u opgenomen en opgestuurd naar de dealer. U vraagt zich af voor wiens rekening die kosten komen.

Een versleten koppeling zou hier aan de hand kunnen zijn maar nader onderzoek is nodig om na te gaan wat er precies aan de hand is.

De auto die u heeft gekocht, moet voldoen aan hetgeen u op grond van de gesloten overeenkomst mocht verwachten. Dit wordt het conformiteitsbeginsel genoemd. Voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat u mag verwachten van een autofiets zijn o.a.: leeftijd, koopprijs in relatie tot de nieuwprijs, waar u de auto kocht, eventuele garantie en de informatie die door de verkoper is verstrekt over de auto. De verkoper is verplicht u te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn. Een gebrek dat optreedt in de eerste 6 maanden na aflevering, wordt door de wet verondersteld al aanwezig te zijn toen u de auto kocht.

Het is van belang dat u de verkoper in eerste instantie in de gelegenheid stelt de gebreken te verhelpen binnen een redelijke termijn. U kunt niet zomaar de auto laten repareren bij een derde en de kosten hiervan op de verkoper verhalen.

U kunt eisen dat de auto wordt gerepareerd of vervanging van de auto voor een gelijkwaardige (indien het gebrek dit rechtvaardigt). De kosten moeten wel in redelijke verhouding staan met de koopprijs. Ook moet gekeken worden naar de mate waarin de auto afwijkt van hetgeen verwacht mocht worden. Weigert de verkoper zijn medewerking, dan kunt u hem schriftelijk in gebreke stellen waarna u de auto ergens anders kunt laten herstellen of u de koopovereenkomst ontbindt.

Indien u er niet uitkomt dan kunt u uw geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.