Garage plaatst nieuwe verstuivers i.p.v. gereviseerde zonder toestemming eigenaar

Vraag gesteld door nihotdog op 29 juli 2017

Garage heeft na plaatsing van 2 verstuivers in Mercedes Vito en daarop volgende uitval van motor second opinion gevraagd aan andere garage.

Daar is geconstateerd dat de 2 gereviseerde verstuivers niet goed waren en werd tevens geconstateerd dat de kapotte motor werd veroorzaakt door verstuiver 3 en 4. Deze 2e garage heeft 4 nieuwe verstuivers geplaatst zonder ons medeweten en wij worden nu geconfronteerd met een torenhoge rekening. Gesproken werd over €1500,-- Voor de eerste mislukte reparatie hebben wij € 500,-- betaald. Moeten wij deze rekening betalen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Kort na vervanging van twee verstuivers van uw Mercedes Vito, bleek er een motorstoring. Vervolgens heeft u bij een andere garagist een second opinion laten uitvoeren. Deze garagist stelde dat de vervangen (gereviseerde) verstuivers niet deugdelijk waren. Bovendien bleken verstuiver 3 & 4 de oorzaak van het motorprobleem. Zonder overleg heeft deze garagist vervolgens alle verstuivers vervangen. U vraagt zich nu af of u de factuur van de eerste garage ad € 500 verschuldigd bent.

Factuur eerste garage
indien u een reparatie heeft laten uitvoeren die niet deugdelijk blijkt, dient u te allen tijde desbetreffende garagist de gelegenheid te bieden om de problemen te herstellen.

Indien u vervolgens elders het gebrek laat herstellen, dan heeft u zodoende uw rechten verspeeld.

Conclusie: u bent de factuur van € 500 verschuldigd.

Factuur tweede garage
Indien u de tweede garage louter opdracht heeft verstrekt tot uitvoering van een second opinion, dan had deze nooit zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring al de verstuivers mogen vervangen.

U zou bezwaar kunnen maken tegen - het ongevraagd - vervangen van de verstuivers. Maar nu blijkt dat dit de oplossing is van het gebrek lijkt mij dit weinig zinvol. U bent uiteindelijk geholpen met deze reparatie.

Conlusie: zou bezwaar kunnen maken, en kunnen stellen dat ze de reparatie ongedaan moeten maken. Uiteindelijk zou dan elders dezelfde reparatie elders moeten laten uitvoeren, hetgeen alleen maar meer overlast voor u veroorzaakt. Terug naar de eerste garage is weinig zinvol nu de tweede garage aan de vervangen verstuivers heeft gesleuteld.

Meer informatie overklachten na reparatie of onderhoud vindt u op onze website.