Formulier wel of niet invullen?

Vraag gesteld door JNE Alberda op 17 augustus 2015

Ik heb een boete ontvangen ( 21 km te hard gereden na correctie op een autosnelweg) uit Belgie.
Nu zit er zo'n formulier bij om terug te sturen.
Vraag 1: moet ik dit invullen?
Vraag 2: zo ja, wat betekent'bent u bereid een minnelijke schikking aan te gaan?"
Vraag 3: zo nee, wat betekent 'zonder antwoord wordt t dossier als volledig beschouwd en toegezonden aan t parket te Marcheen-Famenne.
Vraag 4: wat is de normale gang van zaken daarna? Krijgen we een acceptgiro thuisgestuurd?
De gestelde termijn van 15 dagen is morgen verstreken, heeft dit verder gevolgen?

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een verkeersboete uit België ontvangen. U heeft een formulier ontvangen en vraagt o.a. of u deze moet invullen. 

U moet dit formulier inderdaad invullen en terugsturen. Indien u de boete niet betaalt (u gaat niet akkoord met de minnelijke schikking), dan kan er gedagvaard worden. Het CJIB kan de boete op grond van het EU-kaderbesluit voor de wederzijdse tenuitvoerlegging van geldelijke sancties bij u innen. Deze vragen zijn eerder gesteld op ons platform. Voor de antwoorden kunt u nog terecht bij een van de volgende berichten: