Boete te snel rijden

Vraag gesteld door Alawai op 26 juni 2016

Ik heb een bekeuring gekregen voor te snel rijden. 4km dus geen ramp maar de straat op de bekeuring bestaat helemaal niet in de vermelde gemeente. Het is dus geen typefoutje in de straatnaam, maar de hele straat komt in die gemeente niet voor. Heeft het zin om bezwaar aan te tekenen?

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een boete ontvangen voor het overschrijden van de maximum toegestane snelheid met 4 km/u. De straat die is vermeld in de boete, komt niet voor in de gemeente. U vraagt of bezwaar zinvol is.

Een schrijffout in de plaats- of tijdsaanduiding wordt gezien als een kennelijke vergissing dit is geen ‘vormfout’. De politie mag binnen 6 weken een nieuwe gecorrigeerde beschikking sturen. Na deze termijn mag de officier van justitie dat ook nog doen. Heeft u de foto al bekeken? Als er een juiste meting is gedaan, verwacht ik niet dat een bezwaar op bovengenoemde grond zal slagen.

U kunt ons stappenplan gebruiken voor het maken van bezwaar.