Bekeuring Pisa

Vraag gesteld door Manders op 15 maart 2016

Als je in Pisa een bekeuring hebt gehad en deze niet betaald hebt, is het dan ook mogelijk als je met het vliegtuig naar Italië gaat dat ze je op het vliegveld staande houden om deze bekeuring alsnog te betalen.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een verkeersboete uit Pisa ontvangen. Nu vraagt u zich af of het onbetaald laten van de boete consequenties kan hebben als u Italië per vliegtuig aandoet.

In tegenstelling tot de meeste andere EU lidstaten heeft Italië het Kaderbesluit tot het wederzijds innen van (verkeers)boetes nog niet bekrachtigd/geratificeerd. Gevolg is dat na het verstrijken van de bezwaar/beroeps termijn, de boete niet ter incassering zal worden doorgestuurd aan het CJIB. Wel komt het voor dat Italië de boete via een Nederlands incassobureau probeert te innen.

Indien u per vliegtuig naar Italië gaat is het niet uitgesloten dat u de onbetaald gelaten boete alsnog moet voldoen, eventueel inclusief de verhogingen. De praktijk leert echter dat dit maar sporadisch gebeurt.

Advies is om de boete te voldoen om verdere problemen voor te zijn.

Voor meer informatie over boete uit Italië, verwijs ik u graag naar onze webpagina: 'Verkeersboete uit Italië ontvangen?'