Klassieker ter revisie aangeboden, na reparatie rijdt hij niet meer op autogas

Vraag gesteld door boxx op 14 oktober 2016

Klassieker ter revisie aangeboden, na reparatie (en contante betaling) blijkt de auto niet meer op autogas te rijden. Inmiddels is de auto meer dan 6 maanden (sinds begin maart dit jaar) in de garage van de reparateur. Reparateur is er mee naar een gasservice geweest, maar hij blijft maar uitstellen en komt niet met oplossingen. Wat kan ik doen om enige vorm van schadeloosstelling te krijgen?
Conservatoir beslag op basis van wanprestatie klinkt goed?

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft uw klassieker ter revisie naar een garage gebracht, maar de reparatie is niet goed uitgevoerd waardoor de auto niet meer op autogas rijdt. De auto staat reeds zes maanden in de garage. U vraag hoe te handelen.

U kunt de garagehouder per aangetekende brief (als u dat nog niet heeft gedaan) nog eenmaal een korte termijn geven om met een oplossing te komen. De reparatie uitbesteden aan een specialist zou daarbij misschien een mogelijkheid zijn. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, dan raad ik u aan deze in te schakelen.

Meer lezen over uw rechten bij onderhoud en reparatie.