camperhuur USA

Vraag gesteld door Koppenaal op 26 juli 2018

Geachte

In de maanden mei en juni hebben wij gedurende 6 weken een camper gehuurd in de Verenigde Staten.
Wij hebben de camper gehuurd via het Nederlandse boekingskantoor www.WorldwideCampers.com. Op hun website staat vermeld dat men compleet verzekerd is. Toch hebben wij naast de verplichte verzekeringen ter plaatse bij de verhuurder zelf ROADBEAR BV ook nog een ‘supplemental Liabilty Coverage’ afgesloten zodat we in ieder geval volledig verzekerd op weg gingen. Het enige risico dat we liepen was het moeten betalen van de eigen risico in geval van schade.

Helaas reden wij in de 4e week schade. Dit heb ik ook direct gemeld bij de verhuurder. De verhuurder adviseerde ons om op de inleverdag op tijd te ruim op tijd de camper in te leveren zodat hij de schade kon opmaken.

Op de desbetreffende dag hebben wij om 9:00 de camper ingeleverd. Om 11:00 zou de shuttlebus naar ons hotel vertrekken. De verhuurden liet ons 2 uur wachten om vervolgens om 10:55 met een schaderapport en een factuur te komen. We moesten per direct 4798,08 dollar betalen.

Ik was volledig verrast en gigantisch geschrokken. Maar ook voelde ik direct een gigantische druk en haast. Mijn vriendin en ons zoontje van 3 zaten al 2 uur te wachten en we moesten onze shuttlebus halen. Als argument voor het te betalen bedrag droeg de verhuurder aan dat de schade door nalatigheid was ontstaan en daarom niet gedekt was.

Omdat ik zo snel niet wist wat ik moest doen, heb ik het bedrag ter plaatse betaald. Met de gedachte hier later nog achteraan te gaan. Maar achteraf baal ik hier ontzettend van. Waarschijnlijk heeft de verhuurder met opzet de factuur 5 minuten voor het vertrek van de shuttlebus de factuur pas overlegd. Er was in het geval van de schade in elk geval absoluut geen sprake van nalatigheid. Ik reed op de openbare weg vooruit en maakte een bocht naar rechts. De steen die ik aan de achterkant van de camper raakte was niet te zien in mijn spiegel of dodehoeksspiegel. Volgens de definitie van nalatigheid van de verhuurder zou elke schade nalatig zijn. Want schade is altijd te voorkomen. Maar daarmee is de verzekering in zijn geheel een papieren vod.

Daarnaast is de schadeclaim door de verhuurder zelf opgemaakt zonder tussenkomst van een derde partij en zonder een second opinion. Het schadebedrag is dus volledig uit de lucht gegrepen.

Ik dacht volledig verzekerd op reis te gaan en heb nu bijna 5000 dollar aan schade moeten betalen die ik met geen verzekering te dekken was geweest. Want hoe ik ook verzekerd was, als de kaart nalatigheid wordt getrokken ben je altijd de pineut.

Ik voel mij opgelicht en wil het geld terugeisen (minus de 1000 dollar eigen risico). Wat kan ik het beste doen?
m.v.g.

Ido Koppenaal

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U hebt voor 6 weken een camper in de Verenigde Staten gehuurd. In de 4de week heeft de camper schade opgelopen. Bij inlevering van de camper bleek dat u de schade moest betalen, omdat u nalatig bent geweest. Dit terwijl u alleen een eigen risico verschuldigd zou zijn. U hebt de schade betaald en vraagt wat u het beste kunt doen om dit bedrag terug te krijgen.

Of u de schade wel of niet (volledig) moet betalen, kunt u nalezen in de verzekeringsvoorwaarden. Vaak is het zo dat voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid aan het gehuurde voertuig is toegebracht, geen verzekeringsdekking is. Dat zou betekenen dat de schade voor uw rekening komt.

U kunt de verhuurder een brief sturen, waarin u betwist dat u voor de schade moet opdraaien. Vraag in uw brief naar bewijs van de schade en de hoogte ervan (schaderapport en/of reparatienota). U kunt vragen naar een schaderapport en/of een reparatienota kan overleggen.

In ieder geval kunt u, als u het schadebedrag met een creditcard hebt betaald, een beroep doen op de ‘betwiste betalingsregeling’ van uw creditcardmaatschappij. De creditcardmaatschappij onderzoekt dan of de betaling terecht is geweest. Als dat zo is, wordt het bedrag terug gestort. Informatie hierover kunt u vinden op de website van uw creditcardmaatschappij.

Komt u er met de verhuurder niet uit of met uw creditmaatschappij, dan kunt u de stukken sturen naar experts@anwb.nl, zodat wij u mogelijk van nader advies kunnen voorzien.