Auto besteld in aug 2017 en wordt nu pas geleverd; mag garage verhoging bpm dan doorrekenen

Vraag gesteld door BNT op 29 januari 2018

Auto besteld in aug 2017. Garage levert auto nu pas... mogen ze de verhoging van bpm doorrekenen aan de klant?

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een auto in augustus 2017 besteld die nu pas wordt geleverd. U wilt weten of de verhoging van BPM aan u doorberekend mag worden.

In de BOVAG voorwaarden (artikel 4 lid 1) is het volgende bepaald:
Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege wor- den zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.”

We kunnen hieruit afleiden dat het een dealer toegestaan is om een dergelijke verhoging door te berekenen aan u.

Meer informatie over autobelastingen vindt u op onze website.