Ik heb in mijn RR sport een resonantie boven de 50 km. Erkend door Landrover echter zij doen niets.

Vraag gesteld door Dirkje 85 op 09 augustus 2016

Hierbij wil ik onderstaande klacht/geschil deponeren. Ik heb al ruim 2 jaar een RR Sport welke al die tijd een resonantie (geluid) tussen de 50 en 130 km laat horen. Dit wordt erkend door RR maar er wordt niets ondernomen. Dezelfde auto van een vriend idem dito, bij hem zijn de banden vernieuwd echter geen verbetering. Nu komt er in augustus een vernieuwde RR Sport uit en die zou dit geluid niet meer voortbrengen. Dus probleem kunnen ze oplossen.

Ik heb weer contact gezocht met de importeur en destijds m'n garage. Echter ze trekken zich nergens iets van aan, allemaal lulverhalen maar ze hebben de garantietermijn als zoethoudertje wel verlengd.

M.i. is de auto van aluminium 400 kg lichter gemaakt en aluminium geleidt het geluid extreem en derhalve de resonantie.

Ik vraag u met mij deze zaak op te lossen. Er worden toch vaker auto's teruggeroepen. Echter RR is denk ik bang voor imagoschade en ik begrijp niet dat Landrover hiermee weg kan komen. Ik heb RR gezegd de publiciteit te zoeken. U bent denk ik de aangewezen instantie die waakt voor zulke zaken. Let wel, deze klacht wordt erger en wat kan er met de auto of mijn veiligheid gebeuren, onverantwoord.

In afwachting van uw antwoord, met vriendelijke groet,

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Ondanks dat Landrover Nederland de resonantieklacht van uw Range Rover Sport onderkent, wordt u geen oplossing voor het probleem geboden. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Allereerst dient middels expertise worden beoordeeld of hier sprake is van een producteigenschap of van een gebrek.

Indien er sprake is van een gebrek dient u zich - juridisch bezien - zich te wenden tot de dealer, alwaar u de auto heeft aangeschaft. Landrover Nederland is immers geen contractspartij.

Een eventuele (gedeeltelijke) ontbinding van de koopovereenkomst komt pas aan bod, nadat gebleken is dat herstel of vervanging niet mogelijk is of redelijkerwijs gevergd kan worden van de dealer.

Daar u op grond van uw lidmaatschap louter recht heeft juridisch advies (mobiliteit, recreatie, toerisme en l, adviseer ik u - indien van toepassing - uw e rechtsbijstandverzekering in te schakelen of het geschil ter beoordeling voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Voor meer informatie over klachten na aankoop, verwijs ik u naar onze website.