Boete in Zwitserland

Vraag gesteld door Rimakhaled op 20 maart 2018

Wat zijn de consequenties als ik de boete niet betaald
Ik heb de boete in Zwitserland en nu ben ik weer terug naar Nederland

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U bent geflitst in Zwitserland en u wilt weten wat de consequenties zijn indien u niet overgaat tot betalen.

Tussen Zwitserland en Nederland bestaat er een bilateraal verdrag tot uitwisseling van persoons- en kentekengegevens. Op basis daarvan kunt u de bekeuring thuis op de mat ontvangen.

Tenzij u onderbouwd bezwaar kunt maken, is het raadzaam de boete te voldoen. Voldoet u de boete niet, dan zal de boete uiteindelijk hoger uitvallen. De inning van een Zwitserse boete kan niet in Nederland plaatsvinden. Alleen in het geval u zich in Zwitserland begeeft, kunnen de autoriteiten dwingen tot betaling van de boete. 

Meer informatie over verkeersboete uit Zwitserland vindt u op onze website.