ben ik verplicht snelheids boete te betalen in Zwitserland?

Vraag gesteld door louisenpetra op 23 juli 2016

ik heb 12 km te hard gereden in Zwitserland ben ik verplicht die boete te betalen?

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een verkeersboete ontvangen uit Zwitserland en vraagt u of deze moet betalen.

De boetes uit Zwitserland zijn in vergelijking met Nederland een stuk hoger. Vooral bij snelheidsovertredingen in tunnels en binnen de bebouwde kom, kunnen deze erg hoog uitvallen.

Daarnaast kan bij ernstigere overtredingen de hoogte van de boete ook worden bepaald door de hoogte van het inkomen van de overtreder.

Regelmatig wordt er bij zwaardere overtredingen naast de bekeuring, ook nog een schriftelijke waarschuwing gegeven, waaraan ook kosten zijn verbonden. De administratiekosten worden eveneens in rekening gebracht.

Als u de boete niet betaald, loopt u het risico dat deze wordt verhoogd. Nederland en Zwitserland hebben onderling een verdrag getekend voor de uitwisseling van gegevens uit het kentekenregister. Bij een volgend bezoek aan Zwitserland kan de boete alsnog geïnd worden.

Meer informatie vindt u nog op onze website.