Super 98 na 2020

Vraag gesteld door Bongo op 31 oktober 2016

Ik weet dat ik super 98 moet gebruiken ipv E10, maar blijft 98 ook beschikbaar na 2020 of gaat deze benzine ook verdwijnen?

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

Uw vraag gaat waarschijnlijk over de invoering van de brandstof E10 in Nederland. Of dat zal gebeuren en wanneer is nog de vraag. Het zou 2020 kunnen zijn, maar dat is nog niet zeker.
Het is de bedoeling dat als E10 wordt ingevoerd, deze naast andere brandstoffen zal worden verkocht, en dat Super Plus 98 en premium brandstoffen verkrijgbaar blijven zolang er vraag naar is.