stacaravan in wekerom wil ik verkopen

Vraag gesteld door peet1951 op 28 februari 2017

wij willen onze caravan verkopen maar de camping eigenaar
vraagt 1885,00 euro intree geld mag dat want er zijn zoveel mensen die hem
willen kopen maar die 1885,00 euro schikt mensen af want moet ik daar nou aan doen

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

recron regels geen entreegeld***

Reactie van Michiel Claesen:

U vraagt zich af of het voor een ondernemer toegestaan is op zijn camping entreegeld te vragen aan nieuwe recreanten.De camping is lid van de RECRON. De RECRON voorwaarden (vaste plaatsen) zijn dus van toepassing op de huurovereenkomst.Het heffen van entreegelden is in strijd met de RECRON voorwaarden, en mag dus niet worden opgelegd aan de recreant. De Geschillencommissie Recreatie heeft in eerdere procedures tegen onder meer camping Duinoord te Ameland bevestigd, dat heffen van entreegelden niet toegestaan is. Wel mag een camping aanlegkosten nutsvoorzieningen verlangen van de recreant, tenzij het kampeermiddel reeds is aangesloten op de nutsvoorziening en de aanlegkosten hiervoor inmiddels totaal zijn afgeschreven. Bovendien moet de hoogte van de aanlegkosten worden aangetoond door de ondernemer en dienen deze kosten in verhouding te staan tot de daadwerkelijk gemaakte kosten door de ondernemer.Recreanten die inmiddels onder dwang entreekosten hebben voldaan, kunnen deze terug vragen van de ondernemer als zijnde een onverschuldigde betaling. Indien de ondernemer dit weigert, kan de recreant zijn rechtsbijstandverzekering inschakelen of anders zelf het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie te Den Haag.Ook recreanten die hun kampeermiddel door entreegelden lastiger kunnen verkopen, kunnen tegen deze heffing bezwaar maken en eventueel voor nog geen € 50 een procedure bij de Geschillencommissie Recreatie aanspannen.

Meer informatie over vaste plaats op camping vindt u op onze website.