Ik heb een auto gehuurd. Er is mij niet persoonlijk verteld dat er al schades waren. Ik heb (onbewust) een schade gemaakt.Is er zekerheid

Vraag gesteld door schiewim op 05 februari 2018

Welke zekerheid is er dat alleen mijn schade in rekening gebracht wordt. Welke vereisten zijn er ten aanzien van communicatie over reeds bestaande schades Bovendien staat nergens vermeld welke schade ik heb gemaakt.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een auto gehuurd. Er waren al schades bekend aan deze auto. Ook u heeft schade veroorzaakt.

De vraag is wat is opgenomen op het moment dat u de auto heeft meegenomen. Is daarbij aangegeven dat er al schade aanwezig waren, dan staan die schades daarmee buiten discussie. U bent dan alleen verantwoordelijk voor de schades die in uw huurperiode zijn ontstaan. Is er niets gemeld over eerdere schades, dan zult u moeten aantonen dat de door u genoemde schades al aanwezig waren toen u de auto meekreeg.

U heeft het recht om een specificatie/offerte op te vragen van de door u gemaakte schade. Daaruit moet blijken welke schade aan u wordt doorberekend. Ontvangt u deze niet, maar wel een afschrijving van uw creditcard, dan kunt u gebruik maken van de 'betwiste betalingsregeling' van uw creditcardmaatschappij. Hier kan worden nagegaan of de kosten terecht worden afgeschreven, of niet.

Meer informatie over het huren van een auto in het buitenland vindt u op onze website.