bouwoverlast

Vraag gesteld door meiter op 05 december 2017

hartelijk dank voor uw duidelijke antwoord. Ik heb dit doorgestuurd aan achmea rechtsbijstand. eerst zagen zij geen reden om er iets aan te doen. nu na uw brief stellen zij voor niet in discussie te gaan met Tui. Zij zeggen dat omdat het niet zeker is dat er bouwoverlast is ten tijde dat wij er zijn (momenteel nog wel lees ik in de beoordelingen) Tui niet aansprakelijk is. Zij willen nu de helft van de meerkosten ( duurdere accommodatie ,ook doordat er geen vroegboekkorting meer afgerekend wordt, die wel gelijkwaardig is) betalen wat neer komt op ruim 300 euro. Dit lijkt mij een soort afkoping om geen rechtskosten te maken. Ik ben het daar niet mee ens want ik betaal dan altijd nog meer dan het oorspronkelijk hotel kostte. Dat vond ik al veel en ik wil en kan niet hoger gaan.
Achmea zegt dat het hotel niet aansprakelijk is voor eventueel overlast. Immers het is nog niet zeker zeggen ze, maar ze zijn tot maart nog aan het renoveren en ook dat kan uitlopen.

Graag uw antwoord. Er zijn opties op de andere hotels t/m 8 december. Daarna vervallen die en wordt het waarschijnlijk nog duurder.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw vraag sluit aan op een eerdere vraag, welke u vorige week aan ons gesteld heeft.

Inmiddels heeft u uw rechtsbijstand ingeschakeld. Uw rechtsbijstandverzekeraar heeft vervolgens een aanbod gedaan de zaak af te kopen tegen 50% van de meerkosten ter vervanging van oorspronkelijk geboekte accommodatie. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Afkoop door rechtsbijstandverzekeraar
Een verzekeraar mag in zijn algemene voorwaarden een artikel opnemen, dat haar de keuze laat de zaak in behandeling te nemen of de zaak af te kopen.

Bezwaar tegen afkoop regeling
Wanneer een verzekeraar ervoor kiest de zaak af te kopen, laat dit u geen andere keuze, dan zich erbij neer te leggen. Echter, nu de verzekeraar slechts 50% van uw schade wil vergoeden, maakt dat u hiertegen bezwaar kunt maken.

Wanneer blijkt dat de alternatieve accommodatie gelijkwaardig is, dan vind ik dat de rechtsbijstandverzekeraar de zaak dient af te kopen tegen volledige schadebedrag, opdat u volledig schadeloos wordt gesteld.

Geschillenregeling
Mocht de verzekeraar u niet volledig schadeloos willen stellen, dan kunt u en beroep doen op de geschillenregeling, zoals vermeld in de polisvoorwaarden. U kunt in dat geval eisen dat de verzekeraar de schade moet verhalen op reisorganisator. Raadpleeg voor verdere details de polisvoorwaarden.

KIFID
Geschillen met verzekeraars en financiële dienstverleners kunt u ter beoordeling voorleggen aan het KIFID.