aankoop auto ongedaan maken. 7-dagen regeling?

Vraag gesteld door janutrecht op 19 mei 2015

Gisteren een aankoop auto gedaan in garage. Overeenkomst getekend , nog niet betaald en auto wordt later door mij opgehaald. Om meerdere redenen spijt gekregen. Kan ik er nog vanaf ? Er bestaat toch zoiets als een 7 dagen bedenktijd regeling ?

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een auto gekocht en een overeenkomst getekend. U wenst na te gaan of het mogelijk is de koop te annuleren.

Wanneer er sprake is van een koop op afstand, dan geldt er een bedenktermijn van twee weken. In deze is er echter geen sprake van koop op afstand. Van koop op afstand is bijvoorbeeld sprake wanneer u product via een webwinkel koopt.

U kunt in principe niet van deze koop afzien. Annuleren is niet in de wet geregeld, maar de mogelijkheid hiertoe kan wel in de voorwaarden staan.  U kunt wel proberen met de verkoper te overleggen of hij bereid is de overeenkomst te ontbinden, eventueel tegen betaling van een schadevergoeding. Als hij akkoord gaat, is het verstandig dit op papier te zetten met handtekeningen van beide partijen. Soms kan staat er in de voorwaarden een regeling met betrekking tot annuleren.

Bij BOVAG aangesloten bedrijven geldt dat de koopovereenkomst schriftelijk geannuleerd kan worden. Binnen één week na deze annulering moet de koper de verkoper alle schade vergoeden die hij door de annulering lijdt. In de Bovag voorwaarden is deze schade vastgesteld op 15% van de koopprijs van de auto. Bij niet-Bovag aangesloten bedrijven kan dit percentage anders zijn.

Meer informatie vindt u nog op onze website:http://www.anwb.nl/rechtshulp/koop-en-onderhoud/de-koop-sluiten/koop-annuleren