vluchtvertraging

Vraag gesteld door Robert90 op 28 november 2016

Graag wil ik van u weten of een rekening van 218 euro terecht is.Heb op 7-11 een verzoek gedaan bij Vlucht vertraagd .nl over een vliegreis van tui naar Mallorca op 31 aug van dit jaar. Echter onze medepassgiers hadden de claim al ingediend via het reisbureau .Dus heb ik 9-11 dit verzoek geannuleerd,nu krijg ik een rekening van 218euro en ze dreigen dit via de juridies binnen te halen zij zeggen dat dit terecht is . het ging om 7 personen en zij zeggen dat was 1750 euro. Maar ik heb de volgende dag netjes afgezegd.
Mijn vraag is dit terecht en ben ik verplicht om te betalen .

Antwoord van Michiel

ANWB Expert


Uw vlucht naar Mallorca met TuiFly op 31 augustus was dusdanig vertraagd dat u op grond van EG Verordening 261/2004 recht zou hebben (behoudens bij overmacht) op een financiële compensatie van € 250,- p.p. Op 7 november jl. heeft u uw claim op Tuifly - mede namens medepassagiers - ingediend bij vlucht-vertraagd.nl. Kort erna bleek dat de medepassagiers de claim zelf rechtstreeks hadden ingediend bij het reisbureau. Hierop heeft u het bemiddelsingsverzoek bij vlucht-vertraagd.nl geannuleerd. Nu eist deze bemiddelaar van u bedrag ter grootte van € 218,- U vraagt zich of deze vordering terecht is.

Geldige overeenkomst
Vraag is of er een geldige overeenkomst tot stand is gekomen tussen u (inclusief desbetreffende medepassagiers) en de bemiddelaar.

Algemene voorwaarden
Voorts is het de vraag of u zich akkoord heeft verklaard met de algemene voorwaarden van vlucht-vertraagd.nl (ofwel; Green Claim).

Mocht blijken dat er inderdaad een geldige bemiddelingsovereenkomst tot stand is gekomen tussen u en Green Claim, waarbij u ingestemd heeft met hun algemene voorwaarden; dan bent u op grond van art 17 juncto art 18 een bedrag van 25% van de waarde van de claim verschuldigd, tenzij anders overeengekomen met Green Claim.

Volmacht
Er kan alleen een geldige overeenkomst tussen desbetreffende medepassagiers en Green Claim tot stand zijn gekomen, indien u als gevolmachtigde namens de medepassagiers de claim heeft ingediend. Zo niet; dan is er wellicht alleen tussen u en Green Claim een bemiddelsingsovereenkomst tot stand gekomen.

Mocht u in strijd met desbetreffende algemene voorwaarden hebben gehandeld, dan is het voorts de vraag of deze bepaling - genoemde verschuldigde percentage in art 18 -wellicht onredelijk bezwarend is op grond van art 6:233 aanhef sub b BW.***

Reactie van Robert90:

Wel met de voorwaarden ingestemd maar niet een volmacht verleend***

Reactie van Michiel Claesen:

Bij nader inzien is een machtiging van desbetreffende medereizigers niet noodzakelijk om u persoonlijk aansprakelijk te houden voor tussentijdse beëindiging overeenkomst met Green Claim. Enige is dat de medereizigers niet aansprakelijk zijn.

Bevestiging van de overeenkomst
Green Claim dient u op een duurzame gegevensdrager een bevestiging van de overeenkomst te sturen. Dit moet hij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst doen. Green Claim dient dit uiterlijk te doen voordat de dienst wordt uitgevoerd.

Tevens dient Green Claim te voldoen aan de wettelijke informatieplicht, waaronder;

Ontbinden van de overeenkomst:

  • de bedenktijd die de consument heeft;
  • op welke manier, binnen welke termijn en onder welke voorwaarden de overeenkomst ontbonden kan worden én het modelformulier voor ontbinding;
  • heeft de consument geen bedenktijd? Dan moet de ondernemer de consument hierover informeren. Ook moet de ondernemer de consument informeren over de omstandigheden waaronder de consument afstand doet van zijn recht van ontbinding. Bijvoorbeeld als de consument de verzegelde verpakking van een cd open maakt. Of als de ondernemer en de consument afspreken dat de dienst, bijvoorbeeld het winterklaar maken van de tuin, geheel wordt uitgevoerd tijdens de bedenktijd


***

Reactie van Robert90:

oke bedankt voor informatie