Restitutie van de boete dat twee keer is betaald.

Vraag gesteld door nishanthi op 21 juni 2015

Geachte Mevrouw\De heer,

Hierbij wil ik graag mededelen dat ik op 22 April 2014 twee snelheid boetes heb ontvangen van Euro 90 en Euro 45.Wat ik per ongeluk twee keer heb over gemaakt op 26 Mei 2014.Ik probeer de restitutie terug te krijgen maar er wordt niets aan gedaan wat onterecht is.Ik heb het recht op mijn terugbetaling van het extra geld dat ik per ongeluk heb overgemaakt op 26 mei 2014, 2 boetes vanwege snelheid in Frankrijk van euro 90 en Euro 45.
Wat is het laatste dat ik er nog aan kan doen.
Ik wacht met spoedt op uw antwoord.

Nishanthi

Antwoord van David

ANWB Expert

U geeft twee verkeersboetes uit Frankrijk per ongeluk dubbel te hebben betaald en wenst dit geld gerestitueerd te krijgen. 

Ik adviseer u contact op te nemen met de Franse instantie ANTAI (https://www.antai.gouv.fr/nl/rubriquepage/33/autres/contact). Er is een Nederlands sprekende medewerker aanwezig. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan adviseer ik u een aangetekende brief te sturen waarin u de onverschuldigde betaling terugvordert. U kunt dan bijvoorbeeld bankafschriften als bewijs meesturen.