Levertijd van nieuwe Opel Karl Easytronic wordt met 2 maanden verschoven. Moet ik dit zomaar accepteren?

Vraag gesteld door Hiemo op 18 maart 2016

Op 30-11-2015 een nieuwe Opel Karl Easytronic gekocht met geschatte levertijd "medio maart 2016". Deze levertijd is op 16 januari j.l. nog persoonlijk bevestigd.Aangezien het nu medio maart is, maar ik nog steeds niets had gehoord, ben ik gaan informeren. Toen kreeg ik te horen , dat de levertijd is verschoven naar medio mei ( auto komt op 5 mei in Nederland aan). Ik vind dit geen normale gang van zaken en vraag mij af of ik dit moet accepteren. Kan ik van de overeenkomst af, kan ik compensatie eisen?
In afwachting van uw reactie,

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert


U heeft een auto gekocht waarbij is afgesproken dat deze medio maart geleverd zou worden. Nu wordt aangegeven dat de levering later zal plaatsvinden.

De BOVAG voorwaarden geven aan wat u kunt doen. Het betreft in deze een vermoedelijke levertijd. De voorwaarden geven in dit geval aan dat u de verkoper schriftelijk in gebreke kunt stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft u het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.