in nov 2014 kreeg ik een boeteverhoging van 360 euro uit frankrijk thuisgestuurd met een bezwaarmogelijkheid.

Vraag gesteld door keesnel op 15 februari 2015

Ik heb het telnr gebeld wat op dat formulier stond en op advies van een medewerker, daarna een brief bijgevoegd.
op 14-2-2015 een antwoord ontvangen dat inhield,dat ik toch 360euro moet betalen.
Weer was er een bezwaarformulier bij.
Ik heb weer een bezwaar ingediend, met de vraag om de oorspronkelijke bekeuring, want die heb ik nooit ontvangen, waarschijnlijk heb ik wel te hard gereden en ben ook bereid de normale bekeuring te betalen.
Wie heeft hier ervaring mee en hoe zou ik kunnen handelen???

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft naar ik begrijp bezwaar gemaakt op grond van het feit dat u een eerdere brief niet heeft ontvangen. Kennelijk is uw bezwaar afgewezen. Op zich is het lastig om te bewijzen dat een een brief niet heeft gekregen Als deze brief verstuurd wordt door een overheidsinstantie wordt er namelijk al snel van uitgegaan dat deze wel is verstuurd als dit door bijvoorbeeld de administratie aannemelijk wordt gemaakt. Waarschijnlijk stellen zij zich op het standpunt dat zij de brief wel hebben verstuurd. U kunt nogmaals bezwaar maken, maar u zult dan aan moeten tonen dat u de brief niet heeft ontvangen.

Meer informatie over boetes uit Frankrijk vindt u op onze website.