Coulance regeling

Vraag gesteld door EddeBoer op 15 augustus 2017

Vlak voor mijn vakantie heb ik mijn achterwielen laten balanceren ivm trillen van de auto. Mijn ford dealer heeft dat gedaan. Daarbij kwam de abnormale slijtage van de banden aan de binnenkant aan de orde. Volgens mijn dealer zat er op het loopvlak voldoende profiel om velig op vakantie te kunnen.
Tijdens de rit er naar toe, hooorde ik in mn bochten een piepend geluid. Ter plekke een ford dealer geraadpleegd. Deze zag dat de binnenkant van de band tot op het canvas en ijzer was afgesleten. Verder rijden zou levensgevaarlijk zijn. Het was een wonder dat we onderweg geen klapband hadden gekregen en dat zou op de franse snelweg fataal zijn afgelopen.
Geschrokken meteen 4 nieuwe banden gekocht en de auto uit laten lijnen.
Terug in nederland een klacht hierover ingediend per email incl foto's van de banden. Pas na een reminder van mij 5 dagen later gereageerd met een telefoontje waar duidelijk werd gemaakt dat ze geschrokken waren en boden excuses aan. Ik vertelde dat ik ernstig moest overwegen of ik wel het onderhoud van mijn auto daar wil voortzetten. Na 1 week stelde ik ze op de hoogte dat ik teleurgesteld was in hun reactie, mn dat er geen enkele inspanning werd gedaan om mij als klant t ehouden en dat ik daarom zou overstappen naar een andere ford dealer.
Met verwijzing naar vakantiedrukte en bezettingsproblemen werd ik door de chef werkplaatsen (meerdere vestigingen) gebeld en die deed me een coulance aanbod.
HIj kreeg van mij een kopie rekening van de banden en wist dat ik drie dagen tijdens mijn vakantie de auto niet kon gebruiken en zelf vervangend vervoer moest regelen.
De kosten voor de nieuwe banden en uitlijnen in frankrijk bedroegen € 497,98 en het balanceren in nederland had al ca € 38,00 gekost.

Het coulace aanbod is het verrekenen van de kosten voor balanceren en een deel van de aanschaf van de banden van € 100,00 bij de eerst volgende onderhoudsbeurt in dec/jan a.s.

Mijn vraag is of deze coulance regeling recht doet aan de gemaakte kosten en het veroorzaakte leed en of hier eigenlijk richtlijnen voor zijn of dat het afhangt van hoe de pet staat van de garagehouder.

Ik hoor graag van u

Ed de Boer

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Vlak voordat u op vakantie ging hebt u vanwege het trillen van uw auto de achterwielen laten balanceren bij uw vaste Ford dealer. Daarbij merkte de dealer op dat er abnormale slijtage aan de binnenkant van de banden aan de orde was. Echter, u kon er veilig mee op vakantie. Eenmaal op vakantie hoort u een piepend geluid waarna u naar dichtstbijzijnde Ford deals rijdt. Daar werd geconstateerd dat de binnenkant van de band tot het canvas en ijzer is afgesleten. U hebt direct ter plekke vier nieuwe banden gekocht en de auto uit laten lijnen. U bent erg geschrokken van die onveilige situatie. Bij terugkomst bent u naar uw vaste dealer gegaan en die biedt een coulance aan. U wilt weten of dat recht doet aan de gemaakte kosten.

Juridisch gezien is het van belang dat u in een dergelijk geval de Ford dealer de gelegenheid moet bieden om het gebrek te onderzoeken en te verhelpen. Indien u dat niet doet dan verspilt u uw rechten daarmee. Ik kan me voorstellen dat u uiteraard in Frankrijk niet de gelegenheid hebt om terug naar de vaste Ford dealer te rijden. Echter, u had de Ford dealer in Nederland telefonisch kunnen bereiken om het probleem voor te leggen.

Omdat u in dit geval in feite geen rechten kunt afdwingen ten opzichte van uw vaste Ford dealer kunt het beste genoegen nemen met de aangeboden coulance. De dealer is namelijk niet verplicht om u tegemoet te komen in deze. Het gaat hier immers niet om een recht maar om een gunst.***

Reactie van EddeBoer:

Ter aanvulling op deze casus; ik heb in frankrijk telefonisch contact opgenomen met mijn dealer. Ik heb toen het slippende piepende geluid van de banden aan hen voorgelegd. Daarbij de vraag gesteld of het iets ernstigs zou kunnen zijn. Het antwoord was dat ze dat niet telefonisch konden vaststellen en derhalve niet konden zeggen of het ersntig was of niet. Daarna zelf besloten een franse dealer te raadplegen.***

Reactie van Marika Oliviera:

U heb contact opgenomen met uw vaste dealer vanuit Frankrijk. Het antwoord van de dealer was dat ze u telefonisch niet verder konden helpen en derhalve niet konden zeggen of het ernstig was of niet. U hebt vervolgens zelf een Franse dealer ingeschakeld.

Dit wetende is het van belang of u nu uw vaste dealer kunt aanspreken voor de extra kosten (nieuwe banden en uitlijnen). Navraag bij een technisch expert maakt duidelijk dat dergelijke slijtage, waarbij de band tot het canvas en ijzer afslijt, niet leidt tot extra kosten. Mede gelet op het feit dat, indien u niet naar het buitenland gereden zou zijn, het probleem zich sowieso zou hebben voorgedaan en logischerwijze betreffende kosten alsnog gemaakt zouden moeten worden. Ondanks het feit dat u geschrokken bent vanwege de mogelijke gevolgen die zich gelukkig niet hebben gerealiseerd, zal deze zaak (het aansprakelijk stellen van uw vaste Ford dealer) juridisch gezien niet stand houden.