Antwoordformulier bij Belgische verkeersovertreding

Vraag gesteld door Robert Wassenaar op 05 juli 2016

Middels een flitspaal is vastgesteld dat ik 6 km te hard heb gereden en ik krijg daarvan een uitgebreid protocol, want het kenteken staat gewoon op mijn naam.
Daarbij een antwoordformulier dat ik terug moet sturen (zelf postzegel erop doen) en daarop moet ik gegevens invullen als mijn leeftijd, burgerlijke staat en beroep. Het is terecht dat ik een boete krijg, maar vraag mij af of het is toegestaan dat men gegevens die met privacy te maken hebben maar niet relevant voor de hoogte van de boete wil weten.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een snelheidsovertreding begaan in België, waarover nu een brief en een vragenformulier heeft ontvangen. Op het vragenformulier wordt onder meer gevraagd naar uw burgerlijke status, leeftijd, beroep etc. U vraagt zich af of een en ander niet in strijd is met de privacy.

Graag zou ik van u een kopie van desbetreffende vragenformulier ontvangen (experts@anwb.nl), daar deze vragen op het vragenformulier mij niet bekend voorkomen. Onze zusterclub in België, Touring, is evenmin bekend met deze specifieke vragen.

Beroep, leeftijd etc heeft geen enkele relevantie ten opzichte van de verkeersovertreding. In overleg met Touring raad ik u aan deze specifieke vragen niet te beantwoorden. Geef op vragenformulier o.a. wél aan dat u de boete erkent en dat u bereid bent tot een schikking (aanvinken).

Voor meer informatie over verkeersboetes België verwijs ik u graag naar onze website.