aankoop nieuwe auto

Vraag gesteld door Terpstrae op 26 februari 2018

Op basis van documentatie en prijslijst mei 2017, heb ik eind december 2017, mijn nieuwe Renault Kadjar ,gekocht bij ABD in Drachten. Op 27 december heeft de overname plaatsgevonden.
In de prijslijst staat bij de uitrusting INTENS, een beschrijving van de Multimedia, waar een R-Link 2 met ondersteuning van Apple CarPlay en Android Auto wordt vermeld.
Nu blijkt dat de fuctie AppleCarplay enz, niet aanwezig is. Ik ben er door de verkoper niet op gewezen dat dit op de door mij gekochte auto niet aanwezig zou zijn. Hij verschuilt zich achter het feit, dat deze auto van een eerdere productie datum is, waarbij deze functies nog niet in de R-Link 2 aanwezig waren. Ik had daar volgens de verkoper naar moeten vragen bij de overdracht van de auto. Ik ben van mening, dat men niet van mij als consument kan verlangen dat ik een niet zichtbaar gebrek in de computer bij de overdracht had moeten herkennen. Bovendien is er bij de korte uitleg over met name de navigatie instellen en de radio, met geen woord gerept over het ontbreken van de genoemde functies.
Als ik dat geweten had, was ik niet akkoord gegaan met de aankoop van deze auto.
Vraag: kan ik van de Garage/leverancier verlangen alsnog te leveren wat ik had mogen verwachten op basis brochure en prijslijst ?
Is hier de wet van toepassing " toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst ?"
Graag uw reactie .

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Na levering van uw nieuwe Renault Kadjar - 27 december 2017 - bleek het multimediasysteem - in tegenstelling tot de brochure - niet geschikt voor Apple CarPlay. Nu deze functionaliteit voor u van eminent belang is, vraagt u zich af wat u rechten zijn.

Op grond van de informatie (brochures, prijslijst, etc) van de fabrikant hoefde u er niet te twijfelen aan de aanwezigheid van desbetreffende functionaliteit.

Wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW)
Nu deze functionaliteit bij levering niet aanwezig bleek te zijn, maakt dat de auto niet voldoet aan de redelijke verwachting, die u op grond van de koopovereenkomst ervan mocht verwachten. Informatie van(uit) de verkoper speelt hierbij een essentiële rol.

Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan kan de koper in eerste instantie aflevering van het ontbrekende eisen. Indien dit niet mogelijk is of van de verkoper gevergd kan worden, dan heeft u recht op een redelijke compensatie.

Geschillencommissie Voertuigen
MOcht u er met de dealer niet uitkomen, kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de GEschillencommissie Voertuigen, eventueel met juridische hulp van uw rechtsbijstandverzekeraar.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.