Wat kan ik doen tegen onterechte snelheidsbekeuring?

Vraag gesteld door Mient op 28 januari 2016

Mijn man en ik hebben een Peugeot Bipper met kenteken 00-AAA-0.
Wij hebben een snelheidsbekeuring op de N200 (Zeeweg). De maximum snelheid is 80 km per uur en mijn man zou 92 km per uur hebben gereden.
Wij hebben de foto opgevraagd. Daarmee zijn geen bijzonderheden.
Mijn man is ervan overtuigd dat hij niet zo hard heeft gereden. Er is een afwijking in de teller; als hij 92 km per uur zou rijden is dat 100 km op de teller.

Wij hoorden laatst dat bij auto's met een vlakke achterkant, zoals onze auto, de radar weerkaatst en dat dan de snelheid verandert.

Wij kunnen dit natuurlijk niet bewijzen, en als we bezwaar tegen de boete indienen zullen we dit - denken wij - verliezen.
Wat kunnen we het beste doen?

Met vriendelijke groet,
Mariska Mengerink-Stam

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft onlangs een boete ontvangen vanwege een geconstateerde snelheidsovertreding. U heeft zo uw twijfels over de juistheid van de uitgevoerde meting. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Bezwaar
Bezwaar aantekenen kan binnen zes weken na verzenddatum van de acceptgirokaart bij de Officier van Justitie. Hoe dat in zijn werk gaat, staat achterop de beschikking. Dit kan ook digitaal via het Digitaal Loket van het CJIB. Na het indienen van een bezwaarschrift hoeft de boete (nog) niet betaald te worden.

Stappenplan bezwaar aantekenen

Maak alleen bezwaar met een goede reden. Een kleine typefout in bijvoorbeeld de naam levert geen geldige grond op.