Wanneer overmacht bij bijzondere manoevre?

Vraag gesteld door Mw. B. op 01 september 2017

Langs een stoep zijn parkeerplaatsen waarin je zogeheten kunt fileparkeren. Ik rijd vooruit de parkeerplaatsen op gezien er over de gehele strook maar 1 auto staat. Vervolgens rijd ik langzaam achteruit om, gezien de stromende regen, wat dichterbij de ingang te komen waar ik moet zijn. Ik houd zoveel mogelijk alles in de gaten. Ineens begint m'n parkeersensor te piepen en stop ik. Ik zoek om mij heen waarop de sensor gereageerd kon hebben. Vervolgens wordt er achter op m'n raam geklopt en blijkt een vrouw met fiets en opengeklapte paraplu achter de auto te zijn gevallen. Nu verwijt zij mij dat ik haar heb aangereden door mijn schuld. En uiteraard volgt daarop een rekening voor haar beschadigde fiets (kapot voorlicht). Ik heb niets gehoord van een aanrijding, mijn auto is onbeschadigd en die vrouw (die ik eerder wel op de stoep had gezien) liep met haar fiets van de stoep, ineens over de parkeerplaatsen naar de weg.
Wie is nu aansprakelijk? Is hier wellicht sprake van overmacht? Er is geen bewijs, geen getuigen. Dien ik de rekening te betalen, gezien de bijzondere manoevre? Of is 50/50 eerder voor de hand liggend? Of treft mij geen schuld?

Antwoord van David

ANWB Expert

TIjdens het achteruitrijden heeft u een vrouw op de fiets geraakt waardoor zij ten val is gekomen en de fiets beschadigd.

Uitgangspunt bij schade is dat schade voor eigen rekening komt, totdat men kan bewijzen dat de wederpartij hiervoor aansprakelijk is, of de wederpartij zelf de aansprakelijkheid erkent.

Op grond van artikel 185 WVW heeft een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer (fietser) wettelijke bescherming ten opzichte van gemotoriseerde verkeersdeelnemers.

Als u de aansprakelijkheid niet zou erkennen, dan zou de andere partij nog steeds minimaal 50% van de schade vergoed moeten krijgen, tenzij er sprake zou zijn van overmacht.

In dit geval geldt er ook dat er sprake is van een bijzondere manoevre en dan moet al het overige verkeer voorrang worden verleend. Ontstaat er een aanrijding dan wordt de bestuurder die in- of uit parkeert aansprakelijk gehouden.

Overmacht
Er is sprake van overmacht als u bewijst dat u geen enkel verwijt valt te maken. Een eventuele fout van de andere weggebruiker moet zó onwaarschijnlijk zijn geweest dat u daarmee geen rekening hoefde te houden. Dit zal niet snel het geval zijn, omdat je als automobilist altijd rekening moet houden met fouten van fietsers.

In de praktijk is overmacht moeilijk te bewijzen, en zal de bestuurder van het motorvoertuig vaak aansprakelijk zijn.

Een soortgelijke vraag is eerder op ons platform behandeld.