subsidie voor de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)

Vraag gesteld door Dan 4x4 op 04 mei 2018

De heer Bart Combée [ directeur van de Consumentenbond ] is vóór behoud van de subsidie voor het SGC. Maar deze commissie heeft de bemiddeling bij geschillen mbt luchtvaart enige jaren geleden stopgezet. Terwijl dit een véél voorkomend probleem is voor consumenten, óók voor ANWB leden [zoals ik]. Als het SGC de subsidie wil houden, moet ze óók losse vluchten behandelen. Die eis mag de ANWB namens haar leden best op tafel leggen. Het klachtengeld is voldoende voor een reis, waarom niet voor een vlucht ? Bovendien ligt er zóveel vast omtrend weigeringsgronden dat het "open & shut" zaken zijn. Wel zo prettig voor de consument.
De -omzet- groei van 'particuliere bedrijfjes' zoals 'EU-claim' is explosief nadat de SGC geen bemiddeling meer doet in zake vluchten. Zou er een verband bestaan tussen het bestuur van SGC en de eigenaren van deze bedrijfjes ? Dat zou minstens een belangen verstrengeling zijn.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over de Geschillencommissie Luchtvaart, de subsidie hiervoor en de bijdrage van de ANWB.

De Geschillencommissie Luchtvaart heeft enige tijd bestaan, maar is opgeheven aangezien enkele grote luchtvaartmaatschappijen zich niet bij de Geschillencommissie wilden aansluiten.

Mocht er weer sprake zijn van een herstart van de Geschillencommissie Luchtvaart, dan is de ANWB daar wel een voorstander van. De ANWB ziet de Geschillencommissie als een goede en laagdrempelige manier voor consumenten om geschillen te beslechten. Welke Geschillen behandelt kunnen worden hangt af van de zaken die in het Reglement worden vastgelegd.

De Commissie is bevoegd een geschil te behandelen, indien en voorzover partijen zijn overeengekomen zich aan het bindend advies van de commissie te onderwerpen.


Informatie over de ANWB en de Geschillencommissie vindt u op onze website.***

Reactie van Dan 4x4:

Dit is bizar. De 'overheid' die BEPAALD wat de regels zijn, hoeft slechts aan 'landingsrechten' in Nederland te verbinden dat een vliegtuigmaatschappij VERPLICHT is zich aan te sluiten bij deze vorm
van geschilbeslechting. Dat is juist waar de overheid haar meerwaarde geeft aan het publiek. Als 'men' niets regelt, wat heb je er als bevolking dan aan om je 'macht' te delegeren aan een klein groepje, op papier gekozen, maar in feite door afspraken tussen delen van dit clubje bepaalde 'regering '.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U heeft een vraag over de mogelijkheid die de overheid heeft om deelname aan de Geschillencommisise te verplichten.

De mogelijkheden van de overheid en eventuele politieke interventies behoren niet tot het terrein waarover wij adviseren. Wat al dan niet kan worden afgedwongen kan ik u dan ook niet zeggen.

Ik zal uw vraag wel ter informatie doorsturen aan onze afdeling belangenbehartiging.