nov.2017 koopcontract getekend, in december 20000 aanbetaald, nu door hogere CO2 uitstoot kost mijn auto 1000 euro duurder. is dit terecht

Vraag gesteld door Strikkie66 op 29 maart 2018

In november 2017 heb ik koopcontact getekend en in december reeds 20000 euro aanbetaald, volgende week kan ik mijn nieuwe auto afhalen, echter valt de rekening 1000 euro hoger uit als gevolg van het feit dat vanaf januari 2018 door andere testmethode hogere CO2 waarden vastgesteld worden. Is deze verhoging terecht als ik in 2017 getekend heb en volgende week pas mijn auto krijg

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In november 2017 bent u een koopovereenkomst aangegaan ter zake de levering van eeneiige auto. De auto wordt volgende week (april 2018 afgeleverd. De auto blijkt € 1.000,- duurder dan destijds overeen gekomen vanwege een belastingheffing van overheidswege. U vraagt zich af of u gehouden bent deze verhoging te betalen.

Ja, ook al bent u een vaste prijs overeen gekomen met de dealer, dan nog kan een heffing van overheidswege te allen tijde worden doorgevoerd (zie OVAG-voorwaarden | Prijswijzigingen).

Hier kunt u niets tegen inbrengen, tenzij de dealer op de datum van het sluiten van de koopovereenkomst, op de hoogte was of behoorde te zijn van deze aanstaande heffing van overheidswege.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.
z***

Reactie van Strikkie66:

Beste Michiel,
Ik verbaas mij over jouw antwoordt aangezien de rai en de overheid in gesprek zijn over deze maatregel en het hebben over een overgangsmaatregel.
Ook de ANWB houdt zich hiermee bezig

Dit vindt de ANWB
Samen met de branche wil de ANWB in overleg met de overheid, omdat er is toegezegd dat er geen verhoging van BPM zou plaatsvinden door de omschakeling van NEDC naar WLTP. De invoering van een nieuwe typegoedkeuringstest mag voor de consument niet tot hogere kosten leiden. Bij overleg over de invoering van WLTP is door het Ministerie van Financiën te kennen gegeven dat er geen sprake zou zijn van een BPM-verhoging. De volgens WLTP gemeten CO2 wordt tijdens de overgangsperiode teruggerekend naar een CO2 waarde die volgens de NEDC van toepassing zou zijn. Het is nog de vraag hoe de definitieve oplossing eruit gaat zien.

Graag verneem ik of ik ook eventueel aanspraak kan maken op zo'n regeling. Mogelijk hebben jullie een standaardbrief om bezwaar te kunnen aantekenen.***

Reactie van Michiel Claesen:

Dank voor uw reactie.

Bij de beantwoording van uw vraag, ben ik sec uitgegaan van de BOVAG-voorwaarden.

Na de Pasen zal ik uw reactie intern bespreken, en zal ik u hiervan een terugkoppeling geven.***

Reactie van Michiel Claesen:

Los van de nieuwe nieuwe typegoedkeuringtest - welke overigens alleen voor nieuw modellen auto geldt, waarvoor niet eerder een typegoedkeuring is afgegeven, en welke op de WLTP methode is getest - vindt er jaarlijks een wijziging van de BPM plaats.

Vraag is nu of het hier om een nieuw model auto handelt waarvan het typegoedkeuring middels WLTP heeft plaatsgevonden. Of dat het om een bestaand model gaat, waarbij in de factsheet de CO2 uitstoot in 2017 en 2018 gelijk is. In het laatste geval is er dan simpelweg sprake van een BPM verhoging, welke los staat van de nieuwe meetmethode.

Kunt u mij aangeven welk merk/model auto u in november 2017 gekocht heeft?

Meer informatie over 'Nieuwe auto duurder door hogere CO2-uitstoot' vindt u op onze website.

I***

Reactie van Strikkie66:

De auto waar ik het over heb is de nieuwste Seat Ibiza FR 1.5 liter, ik heb de koop hiervan in november ondertekend en morgen zal mijn nieuwe auto afgeleverd worden, mogelijk heb je iets aan mijn kenteken, dit is SH-883-D. de auto is in week 11 van 2018 geproduceerd.***

Reactie van Michiel Claesen:

Dank voor uw aanvullende informatie.

De Seat Ibiza FR 1.5 is geïntroduceerd in oktober 2017. De typegoedkeuring zal dan ergens in juli 2017 hebben plaatsgevonden.

De CO2 waarde in (112 gram) november als in 2018 is identiek.

Kan u met zekerheid zeggen, dat de verhoging van BPM met € 1.000,- te maken heeft met de veranderde berekening BPM per 1 januari 2018. Derhalve heeft deze BPM verhoging niets van doen met de nieuwe Europese testmethode (WLTP).

Wanneer vóór 01 januari 2018 een kenteken zou zijn aangevraagd, dan zou de € 1.000,- extra BPM niet van toepassing zijn geweest.

NB: Wat betreft uw gedane aanbetaling in december 2017; ANWB raadt te allen tijde af de koopprijs vooruit te betalen. Met het oog op het risico van een faillissement van een dealer, doet u er verstandiger aan de betaling samen te laten vallen met de levering van de auto (bijvoorbeeld door verhoging van pinlimiet betaalautomaat).