Is er al een antwoord bekend over mijn vraag: BMP-vrije invoer van auto JL.918.P

Vraag gesteld door van Beusichem op 21 februari 2017

Mijn auto is na goedkeuring RWD 22 april 12016 op kenteken gezet. En dus ben ik na 22 april 2017 vrij de auto te verkopen c.q. in t ruilen. Nee zegt dienst Belastingen? douane. Het mag eerst na 3 juli 2017. waain zit dit verschil wat erg onlogisch overkomt. BPM-vrijstelling is vóór op kenteken zetten aangevraagd en verleend gezien het feit dat de auto op kenteken is gezet. Vraag ook aan het juridisch team voorgelegd. Met vriendelijke groet. Peter van Beusichem

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw vraag van 15 februari 2017 is reeds op 16 februari 2017 beantwoord. Kortheidshalve verwijs ik u via deze link naar het antwoord.