Ik ben op 16 januari 2015 om 23:03 door de trajectcontrole beboet op de A2 bij Baambrugge (tussen Utrecht en Amsterdam), terwijl ik me van geen kwaad bewust was. Is hier recent vaker gemeld dat de maximum snelheid onduidelijk was aangegeven?

Vraag gesteld door WitHeetDoorA2Boete op 29 januari 2015

Ik wil graag voeding hebben voor mijn beroep tegen deze - in mijn ogen - zeer oneerlijke boete van eur. 235 !

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Veel mensen hebben op dit traject een bekeuring gekregen. Rijkswaterstaat heeft inmiddels een folder uitgegeven over de toegestane snelheid op de A2. Via deze link kunt u deze lezen. https://www.rijkswaterstaat.nl/images/Factsheet%20maximumsnelheid%20A2%20Amsterdam-Utrecht,%20februari%202013_tcm174-339056.pdf

U kunt altijd bezwaar maken tegen de bekeuring. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De vraag is of de situatie dermate onduidelijk was dat u deze overschrijding van de toegestane snelheid niet kan worden verweten. Informatie over hoe u bezwaar kunt maken alsmede een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken vindt u op onze website: http://www.anwb.nl/rechtshulp/in-het-verkeer/verkeersovertreding-nl/stappenplan-bezwaar-bij-verkeersovertredingen

Als mensen ervaring hebben met de afhandeling van boetes op dit traject kunnen die op het forum hun ervaringen delen.

 

 ***

Reactie van robert74:

ik ben ook al 2x op de bon gegaan en idd belachelijk!!.. ik was daar ok na 19:00 en dan ga je van 100 naar 130 km,, maar totaal on duidelijk dat je dan weer terug ga naar 100km ??? zeer zeer misleidend vind ik dat!! geen woorden voor.. vind ook dat de anwb hier ook druk op moet gaan uitoefenen omdat dit echt niet rieel is***

Reactie van Th. K:

ANWB antwoordt "de vraag is of de situatie dermate onduidelijk was dat u deze overschrijding van de toegestane snelheid niet kan worden verweten".
Mijn vraag aan de ANWB is "wat zij zelf vindt van de situatie op de A2 en of zij voldoende aanleiding ziet om als belangenorganisatie te gaan optreden".***

Reactie van Th. K:

Op individuele basis heb ik heden beroep aangetekend (online is makkelijk als je digid hebt) met de navolgende tekst:
"Beroep wordt ingediend op advies van ANWB Expert met als argumentatie, dat de situatie op de A2 dermate onduidelijk was, dat deze overschrijding van de toegestane snelheid mij niet kan worden verweten".***

Reactie van David Sjoer:

De ANWB betwijfelt ten zeerste dat weggebruikers al langere tijd willens en wetens de maximum snelheid overschrijden en denkt dat het hoge aantal boetes betekent dat er een probleem is op de A2. De ANWB dringt aan op een snelle evaluatie van de situatie op de A2. Meer leest u op onze website: http://www.anwb.nl/verkeer/nieuws/nederland/2015/augustus/hoge-aantal-boetes-op-a2-duidt-op-probleem

Daarnaast verscheen onlangs in het nieuws dat diverse partijen in de Tweede Kamer vinden dat minister Melanie Schultz van Infrastructuur werk moet maken van de onduidelijke maximumsnelheid op de A2. De ANWB heeft al aangegeven dat het hoge aantal boetes onder andere te wijten is aan de brede weg welke uitnodigt harder te rijden, bebording en de variabele maximumsnelheid. ***

Reactie van Th. K:

Beslissing van de officier van Jusititie 29-09-2015 (op mijn beroep van 23-08):

U hebt beroep ingesteld tegen de opgelegde sactie. U stelt dat de maximumsnelheid ter plaatse niet duidelijk was aangegeven. Het is de officier van justitie bekend dat de politie voor aanvang van elke snelheidscontrole de bebording op duidelijkheid en zichtbaarheid controleert. U had daarom op basis van de bebording op de hoogte kunnen zijn van de geldende maximumsnelheid. Alles overwegende verklaart de officier van justitie het beroep kennelijk ongegrond. Omdat uw beroep kennelijk ongegrond is, wordt voorbijgegaan aan een eventueel verzoek te worden gehoord.***

Reactie van Th. K:

Best een formeel antwoord van de Officier van Justitie. Aangezien de ANWB zich ook hult in dezelfde formaliteiten (zie antwoord bovenaan), heb ik de boete betaald en eindig met " I REST MY CASE".***

Reactie van Merivaben:

Heb zojuist een bekeuring gehad van 257 euro op het traject van Baambrugge naar Amsterdam.
Vorig jaar al 2x 40 euro.
Het heeft alles te maken met de de onduidelijkheid die Rijkswaterstaat m.i. willens en wetens in stand houd.
Vorig jaar bezwaar aangetekend:
Mijn argument, de borden (100 km) zijn bij donker slecht zichtbaar, je rijdt er zo aan voorbij vooral als er vrachtverkeer naast je zit.
Antwoord Justitie: "De wegbeheerder controleert dagelijks of de borden er staan"
Wederom bezwaar aangetekend daar het geen antwoord was op mijn bezwaar.
Bezwaar afgewezen want ik had geen nieuwe argumenten ingebracht.
Resultaat: een vreselijk machteloos gevoel. Dit heeft niets meer te maken met handhaving!!!!!!!!!!!

Simpele oplossing: ze de matrixborden boven de weg aan!!!

Misschien is de inkomstenderving dan te groot??

Misschien een idee dat de ANWB publiekelijk actie ondernemen.

Ben***

Reactie van RonaldVer:

Op 1-06-2016 ben ik op de A2 trajectcontrole links beboet met een bedrag van € 100,- We waren op de terugweg van Schiphol richting Arnhem. Tijdstip van bekeuring 04:17 uur. Dit verbaast mij. Immers onder de km paaltjes 100 staat vermeld van 06:00 tot 19:00 uur.
Eerder op de snelweg staat met een groot bord aangegeven 120 van 19:00 tot 06:00 uur. M.a.w. op het tijdstip van de bekeuring mag ik dus 120 rijden. De gemeten snelheid was 116 km.
Erg onduidelijk is waar dit stopt of wat het moment is dat je permanent 100 moet rijden.
Locatie: gemeente De Ronde Venen. Plaats: Braambrugge***

Reactie van Beijington:

A2 Links is de blijkbaar rijrichting VANAF UTReCHT.Ik heb ook een bekeuring voor 10 km te hard rijden gekregen,20-08-2016,A2 links,om.13.33.thv Baambrugge.Kost 70 Euro.
In jullie geval klopt het verbaal niet, want je reed op A2 Rechts.!!Richting Utrecht.
Dus een bezwaar indienen, waarbij je de foto ook opvraagt, om te kunnen aantonen dat de verkeerde richting is genoemd. Neem aan dat je kunt aantonen, via ticket bijvoorbeeld, dat je om die tijd vanaf SPL kwam.Succes!
Het is trouwens niet te vinden welke kant rechts , en welke links is!Blijkbaar wordt rechts vanaf Amsterdam richting Utrecht en het zuiden gerekend.