geschil aankoop auto

Vraag gesteld door gas op 26 september 2016

Tweede hands auto gekocht bij garage. Auto vertoonde mankement, is teruggenomen door garagehouder. We hebben vrijwaringsbewijs. Nieuwe zoekopdracht leverde nog niets op ( 2,5 maand durende). Garagehouder wil, kan niet terug betalen.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In overleg met de garagist heeft u de aangeschafte occasion (vertoonde mankementen) teruggeleverd. Afspraak was dat de garagist een andere auto voor u zou zoeken. Nu 2 1/2 maand later bent u nog steeds in afwachting van een andere auto. U vraagt zich af hoe te handelen nu de verkoper stelt niet in staat te zijn het aankoopbedrag terug te betalen.

Indien er geen termijn is overeengekomen voor levering van een andere auto, adviseer ik u per aangetekende brief de verkoper een termijn van 14 dagen te geven, waarbinnen de verkoper zorg dient te dragen voor terugbetaling van het aankoopbedrag. Mocht de verkoper in gebreke blijven; stuur per aangetekende brief een aanmaning, waarbij de verkoper uiterlijk binnen 8 dagen aan zijn betalingsverplichting moet voldoen. Geef inde aanmaning tevens aan wat u vervolgstappen zullen zijn.

Mogelijke vervolgstappen:

  • rechtsbijstandverzekering inschakelen (mits verkoper lid is van Bovag);
  • geschil ter beoordeling voorleggen aan Geschillencommissie Voertuigen (mits sprake van Bovag garantie);
  • incassobureau inschakelen;
  • zaak voorleggen aan de kantonrechter (geen advocaat vereist).