aankoop ondeuglijke auto

Vraag gesteld door hmac op 19 juni 2015

Kort geleden heeft een vriendin een alfa gekocht met een nieuwe apk erop (apk datum 16 maart 2015). Ik hoorde de wagen vandaag schakelen en schok erg. Er blijkt niet of moeilijk te schakelen met de auto. Eerste en tweede versnelling na lang proberen, de achteruit enkel met "knarsende tandjes" en enorme kracht.

Net met RDW gebeld; bij een keuring wordt enkel geled op remmen etc. hiervoor dient de auto in een versnelling te staan, welke het is maakt niet uit. Dat er niet normaal met de auto gereden kan worden is geen rede voor afkeuring.

De auto is vanaf het moment van de aankoop niet te gebruiken, als dacht de vriendin dat dat wel te verhelpen zou zijn.

Ik denk dat de verkoper uit Apeldoorn misbruik heeft gemaakt van een vrouw met weinig centjes en ik probeer erachter te komen of hier nog wat aan te doen valt.
Op welke gronden kan ze nog verhaal halen bij die garage? Mag een auto zo verkocht worden, ook al is het aankoopbedrag onder de 4000,-

Antwoord van David

ANWB Expert

Een vriendin van u heeft een tweedehands auto gekocht waarbij problemen spelen met het schakelen. 

Wanneer iemand een tweedehands auto koopt, mag je verwachten dat deze auto de eigenschappen bezit voor veilig en normaal gebruik. Dat lijkt in de door u omschreven situatie zeker niet het geval. Voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat men mag verwachten van een auto zijn o.a.: leeftijd van de auto, koopprijs van de auto in relatie tot de nieuwprijs, waar de auto is gekocht, eventuele garantie en de informatie die door de verkoper is verstrekt over de auto. De verkoper is verplicht de koper te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn. Voor de koper geldt ook een onderzoeksplicht: hieronder valt bijvoorbeeld het maken van een proefrit. Het is de vraag of dat in deze situatie ook is gedaan. 

Een gebrek dat optreedt in de eerste 6 maanden na aflevering, wordt door de wet verondersteld al aanwezig te zijn toen de auto werd gekocht. Het is van belang dat de verkoper in eerste instantie in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken te verhelpen binnen een redelijke termijn. Dit kan niet zomaar bij een derde worden uitgevoerd, waarbij de kosten op de verkoper worden verhaald. 

Ik verwijs u nog naar ons handige stappenplan: http://www.anwb.nl/rechtshulp/koop-en-onderhoud/klachten-na-aankoop/stappenplan-klachten-na-aankoop