Wie kan ik aansprakelijk stellen..?

Vraag gesteld door M.d.B. op 14 augustus 2015

Terugweg van vakantie net na Parijs op een tolweg over een obstakel op de weg gereden. Twee airbags zijn ontploft ( Rechtergordijn airbag en airbag in de rechterstoel ) Buiten en onderkant geen schade. De kosten om nieuwe airbags te plaatsen zijn aanzienlijk.. De reparatie gaat dan ook meer dan 2000 Euro kosten.
Ik ben enkel W.A. verzekerd en heb ook geen andere verzekering die dit kan dekken.
Is het mogelijk om de beheerder van de tolweg aansprakelijk te stellen? Of is dat juridisch gezien onmogelijk?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Door toedoen van een obstakel op de tolweg in Frankrijk heeft u schade aan de auto opgelopen (airbags). Nu vraagt u zich af, of u de schade kan verhalen op de wegbeheerder.

Ervaring leert dat de kans op succes bij het verhalen van een dergelijke schade zeer klein is. U dient namelijk te bewijzen, dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor de geleden en te lijden schade. Ook kan het zijn, dat het desbetreffende obstakel 'afgevallen lading' betreft, dan zou u in principe alleen een beroep op het Franse Waarborgfonds kunnen doen, indien er naast de materiële schade, tevens sprake is van letselschade.

Al bij al acht ik de kans op succes bij het verhalen van schade gering.