Moeilijk reproduceerbare klachten tijdens garantie. Wat moet ik doen?

Vraag gesteld door grootkarzijnkt op 20 maart 2018

Ik heb een A4 gekocht met een maand garantie. In de garantieperiode begon koppeling soms te stuiteren bij het uit stilstand wegrijden. Op moment dat dit zich openbaart blijft het enige tijd doorgaan totdat de auto weer stilgestaan heeft. Soms openbaart het probleem zich pas na een uur en soms helemaal niet. Heb in garantieperiode aangetekende brief verstuurd maar kan euvel moeilijk tot niet reproduceren.
Is er een mogelijkheid dat iemand een diagnose kan stellen door bepaalde testen uit te voeren? Als ik bij de garage kom zul je altijd zien dat het probleem zich niet voordoet.
Graag advies hoe ik me richting de verkoper moet opstellen.

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een auto gekocht met 1 maand garantie. Binnen de garantieperiode blijkt dat de koppeling soms stuitert bij het wegrijden. U hebt de verkoper binnen de garantieperiode daarop aangesproken maar die kan het niet oplossen. U wilt weten of er een mogelijkheid bestaat om door iemand een diagnose te laten stellen.

Als u een auto koopt mag u als consument redelijke verwachtingen hebben van deze auto. U mag in ieder geval verwachten dat de auto enige tijd voor normaal gebruik geschikt is. Deze verwachtingen worden wel mede bepaald door de leeftijd van de auto, onderhoud, gebruik en kilometerstand. Ook heeft u een onderzoeksplicht als koper. Als dit probleem bijvoorbeeld bij een proefrit naar voren was gekomen bepaald dit ook uw mogelijkheden.

Een gebrek dat optreedt in de eerste 6 maanden na aflevering, wordt door de wet verondersteld al aanwezig te zijn toen u de auto kocht. Het is van belang dat u de verkoper in eerste instantie in de gelegenheid stelt het gebrek kosteloos te verhelpen binnen een redelijke termijn. U kunt niet zomaar de auto laten repareren bij een derde en de kosten hiervan op de verkoper verhalen. Ontbinden van de koopovereenkomst is geen optie op het moment dat het gebrek te repareren is.

Omdat het euvel zich niet altijd voordoet maar er volgens u wel is kunt u ervoor kiezen om een onafhankelijk expert de DEKRA inschakelen. Een onafhankelijk expert zal dan nagaan wat het de oorzaak van het stuiteren precies is. Houdt wel rekening met kosten voor het inschakelen van de betreffende expertise.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.