Modelcontract gedeeld eigenaarschap boot

Vraag gesteld door Cirrus boot op 05 april 2018

Ik wil met een vriend een boot kopen. We willen beiden eigenaar zijn en de kosten, aanschaf etc. delen. Bestaat er een modelcontract daarvoor? Waar kan ik dat vinden?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U bent op zoek naar een modelcontract voor het delen van de eigendom van een boot.

De ANWB heeft geen modelcontracten voor de aankoop van boten. De Hiswa heeft voorbeeldcontracten. Dit zijn contracten voor de aankoop door een eigenaar. U zou in dat geval onderling een contract kunnen opstellen voor de onderlinge afspraken en verantwoordelijkheden.

Aan een contract voor gedeelde eigendom kan ik u niet helpen.