Kan ik een snleheidsbekeuring uit Zwitserland weigern te betalen?

Vraag gesteld door Benzegeren op 09 april 2018

Ik had betreffende auto op onze v.o.f. Tenaam gesteld en heb inderdaad een snelheidsovertreding begaan.
De boete vind ik echter buiten alle proporties ( €762,-) omdat ik niet het idee heb dat we zo heel veel te hard reden.
Dus wil ik graag de gevolgen weten als ik niet betaal.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een fikse verkeersboete uit Zwitserland ontvangen. U vraagt zich af wat de consequentie zal zijn, indien u de boete onbetaald laat.

Bilateraal Verdrag
Tussen Zwitserland en en Nederland bestaat er slechts een bilateraal verdrag tot uitwisseling van persoons- en kentekengegevens. Anders dan het ’Kaderbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie’ zullen desbetreffende verkeersboetes niet worden overgedragen.

Vorenstaande neemt niet weg dat u wel degelijk gehouden bent een verkeersboete uit Zwitserland te voldoen. Indien u dit nalaat, zal de boete uiteindelijk hoger uitvallen. Alleen in het geval u zich in Zwitserland begeeft kunnen de autoriteiten dwingen tot betaling van de boete.

Meer informatie over verkeersboetes uit Zwitserland vindt u op onze website.