Is een Verzoek tot ontheffing zinvol bij Franse verkeersboetes ivm gewijzigde max snelheid naar 80 km voor secundaire wegen?

Vraag gesteld door wilbert66 op 08 augustus 2018

Na terugkomst van vakantie in Frankrijk heb ik inmiddels 3 Franse boetes ontvangen ivm overtreding van de 'beperkte toegestane snelheid van 80 km/h'. (gemeten snelheid 3 keer tussen 85-90 km/u) Inmiddels heb ik begrepen dat met ingang van 1 juli 2018 in heel Frankrijk de maximaal toegestane snelheid op secundaire wegen is verlaagd van 90 naar 80 km/H. In de directe nabijheid van onze accommodatie stond een flitspaal, dus we zijn hier meerdere keren geflitst. De wijziging van de max snelheid zal ongetwijfeld gecommuniceerd zijn door de Franse overheid maar ik (en waarschijnlijk veel andere toeristen) heb dit even gemist. Ook het navigatiesysteem in mijn auto geeft nog gewoon 90 km voor deze Franse secundaire wegen aan. Punt is nu dat er op de betreffende weg geen 80 km bord geplaatst is. Dat maakt het allemaal nogal ondoorzichtig want op sommige secundaire wegen mag je nog wel 90 en wordt dat ook aangegeven.Op andere wegen wordt duidelijk met nieuwe of aangepaste borden 80 aangegeven en op heel veel andere wegen staat niets …. en dan is het dus 80 km/u, heb ik inmiddels begrepen.
Mag de Franse overheid ervan uitgaan dat een incidentele bezoeker (toerist) deze mijns inziens verwarrende situatie (omdat de borden nog niet zijn aangepast) onder knie heeft? Maw heeft een ontheffingsverzoek enige kans van slagen? In de kennisgeving wordt aangegeven dat er ter plaatse sprake is van een 'beperkte toegestane snelheid van 80 km/u. Als er sprake is van een beperking zou die beperking toch moeten worden aangegeven lijkt mij?

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U hebt 3 boetes uit Frankrijk gekregen wegens het overtreden van de toegestane maximumsnelheid van 80 km/u. U vraagt of de Franse overheid ervan uitgegaan dat buitenlanders op de hoogte zijn van de geldende verkeersregels. Ook vraagt u of u een verzoek kunt doen tot kwijtschelding van de boetes.

U kunt bezwaar aantekenen tegen de boetes. U moet wel een steekhoudend verweer hebben. Dat u niet wist dat de snelheid verlaagd was tot 80 km/u en dat uw navigatiesysteem deze snelheid niet aangaf, is doorgaansgeen reden om u de boetes kwijt te schelden. De Franse overheid mag er vanuit gaan dat buitenlandse automobilisten op de hoogte zijn van de geldende verkeersregels.

U moet aannemelijk maken dat de verkeersborden ter plaatse een onjuiste toegestane maximumsnelheid aangaven. Nu u geflitst bent in de nabijheid van uw accommodatie, zou misschien uw accommodatieverschaffer hierbij behulpzaam zijn, bijvoorbeeld door te bevestigen dat de geplaatste verkeersborden de verkeerde snelheid aangaven.

Bezwaar maken kan via de website van de Franse overheid. U moet vaak wel eerst een waarborgsom betalen ter hoogte van het boetebedrag. Mocht uw bezwaar vrijspraak tot gevolg hebben, dan wordt het betaalde bedrag teruggestort.

Meer informatie over boetes uit het buitenland is te vinden op onze website.***

Reactie van Roelofsen:

Beste wilbert66,
Ik heb een zelfde vraag gesteld via de ANWB, ook 2 boetes (wellicht straks nog meer...) om dezelfde reden. Als het gaat om het aanvechten van de boetes zou mijn antwoord zijn:
- net als in het antwoord denk ik dat de TOMTOM instelling van 90 km geen grond is.
- Als er een bord van 90 km per uur op 'jullie' weg staat lijkt me dat wel een reden.
- Ik kreeg de boetes op een weg waar GEEN bord stond. Dan heeft Frankrijk het recht om te flitsen op de snelheid die landelijk geldt, in dit geval 80 km. Maar.......
Ik weet bijna zeker dat bij de grensovergang Belgie-Frankrijk het grote bord NIET is aangepast. Als we dat kunnen bewijzen is dat WEL een grond om de boete aan te vechten lijkt me.
Ik heb via facebook gevraagd of iemand dat (met een foto) kan bewijzen
-- /> zie jij wellicht ook kans om via jouw netwerk zo'n foto te krijgen? Hartelijke groet, Fransroelofsen@hotmail.com***

Reactie van wilbert66:

Beste Roelofsen,
Dank voor je reactie. Bij mij de exact zelfde situatie, op de betreffende weg was geen maximum snelheid aangegeven dus zal de Franse redenatie zijn dat ik had moeten weten dat het dan 80 is.... Helaas heb ik niet gelet op de aanduiding bij de grens. Ik zal in mijn netwerk eens navragen inderdaad. Maar zou de ANWB dat niet weten? Heeft de Franse overheid bij de grens alle snelheidsinformatie aangepast ? (oproep aan ANWB experts)
vriendelijke groet, Wilbert***

Reactie van wilbert66:

Beste Roelofsen II, Verder heb ik geconcludeerd dat je een hogere boete riskeert wanneer je in bezwaar gaat. Dat kan nl alleen door een 'consignatie' te doen voor het bedrag van de forfaitaire boete... Die hoger is dan de verlaagde boete. Wanneer het bezwaar dan ongegrond wordt verklaard (die kans blijft natuurlijk groot) ben ik in mijn geval 3 keer het hogere bedrag kwijt …
groet nogmaals, Wilbert.