douaneregels

Vraag gesteld door G.P.39 op 08 oktober 2017

Welke papieren moet je meenemen bij je medicijnen voor de douane?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af welke documenten u nodig heeft voor uw medicijnen bij de douane.

Soortgelijke vragen over welke documenten u nodig heeft voor mdecijnen bij de douane zijn hier eerder gesteld onder ‘Vakantie’. Kortheidshalve verwijs ik u naar één van deze antwoorden.

Meer informatie over douane vindt u op ANWB landeninformatie.