distributieketting

Vraag gesteld door m.m.h. op 16 april 2018

VW TSI 1.4 / 2010 / distributieketting laten vervangen door een vakgarage in Soest. (Wij konden ook geen meter meer verder rijden).
Pon Amersfoort stuurt ons met onze rekening met een kluitje het riet in. Heeft als smoes dat wij bij Pon garage zelf hadden moeten laten repareren om voor coulance in aanmerking te komen. Wij vinden dit crimineel gedrag, wij hadden veel eerder op de hoogte gesteld moeten worden van de gevaren van de foute distributieketting. Wat kunnen wij voor actie ondernemen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft de distributieketting van uw VW (Golf?) 1.4 TSI laten vervangen door een algemene garagist. Vervolgens heeft u bij PON een claim ingediend, welke is afgewezen. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

T(F)SI-motoren
Van deze motoren is (productiedatum circa 2008 t/m 2012) is bekend dat deze klachten geven ter zake zeer hoog olieverfbuik en distributieketting.

Wettelijke garantie (art 7:17 BW)
Een distributieketting is in principe onderhoudsvrij. Wanneer de ketting desondanks breekt, dan voldoet deze niet aan de redelijke verwachting op grond van de koopovereenkomst. een distributieketting hoort immers bij normaal gebruik en periodiek onderhoud een autoleven lang ee te gaan.

Terug naar verkoper
Voor een beroep op deze wettelijke garantie (conformiteit art 7:17 BW) dient u - indien sprake van een consumentenkoop - de verkoper in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen.

Importeur
De importeur (PON) speelt hier geen rol; de importeur is immers geen contractspartij!

Reparatiekosten
Op grond van art 7:21 lid 2 BW zijn de reparatiekosten voor rekening van de verkoper.

Uw specifieke situatie
Wanneer u de distributieketting - zonder instemming van uw verkoper - elders heeft laten vervangen, heeft u zodoende uw rechten verspeeld.

U zou nog wel een coulanceverzek kunnen indienen bij de verkoper, maar deze is nu nergens toe verplicht, noch kunt u enige coulance afdwingen.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.