boete voor betreden van verkeersluwe zone zonder voorgeschreven vergunning in Ravenna, Italië.

Vraag gesteld door B de Boer op 18 augustus 2016

05 augustus 2015 zijn wij een dag in Ravenna geweest. Voor we het in de gaten hadden reden we de verkeersluwe zone in, alleen toegestaan met vergunning.
Vandaag, 18 augustus 2016 een boete ontvangen, dit is na de 360 dagen, die ervoor staan.
De boete is in Italië al uitgeschreven op 29 juli 2016!
Nu las ik dat de boetes uit Italië komen via de EMO, deze komt van Comune Ravenna Poliza Municipale Repubblica Italianna. Kan en moet ik deze boete gewoon maar betalen? Op de achterkant van de brief staat dat je binnen 5 dagen van kennisgeving van de wet het mogelijk is om 30% van het bedrag te verminderen. Betaal ik dan eerst de hele boete van €92,70,of kan ik daar gelijk 30% van aftrekken en dat bedrag betalen.

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U bent op 5 augustus 2015 in Italië (in Ravenna) met uw auto een verkeersluwe zone ingereden zonder de daarvoor vereiste vergunning. U heeft daarvoor op 18 augustus 2016 een boete ontvangen. U vraagt zich af of dit binnen de gestelde termijn van 360 dagen is. En u wilt weten of u de boete moet betalen.

Voor het begin van de termijn van 360 dagen wordt uitgegaan van het moment dat de identiteit van de overtreder bekend is bij de Italiaanse autoriteiten. Kennelijk was dat in ieder geval zo op 29 juli 2016. Dat betekent dat de boete nog tijdig is verstuurd.

Niet alle gemeenten in Italië schakelen het EMO in om boetes te innen. De gemeentelijke politie van Ravenna doet dit kennelijk niet.

Of u moet betalen, kunnen wij niet voor u beslissen. Uiteindelijk kan een niet-betaalde boete in Nederland worden geïnd door het CJIB. Als u geen steekhoudend verweer kunt voeren, adviseren wij de boete te betalen.
Het klopt inderdaad dat als u binnen 5 dagen betaalt u een gereduceerd bedrag betaalt (in dit geval 30% korting). Wij kunnen niet met zekerheid zeggen of het bedrag van € 92,70 het gereduceerde tarief is. Ik raad u aan dit na te vragen bij de politie in Ravenna. Contactgegevens staan in het algemeen op de bekeuring.

U kunt de bekeuring ook aan ons toesturen (experts@anwb.nl), zodat wij u mogelijk u meer duidelijkheid kunnen geven. U loopt dan wel het risico dat de termijn van 5 dagen verlopen is en u een hoger bedrag moet betalen.

Over dit onderwerp zijn meer vragen gesteld op ons platform.

Meer informatie over boetes uit Italië kunt u lezen op onze website.***

Reactie van duutry:

Wij kregen precies hetzelfde! Alleen waren wij op 15 juli 2015 in Ravenna geweest. Onze boete is ook uitgeschreven op 29 juli 2016 en kregen wij aangetekend binnen op 18 augustus. Dit is toch ook na 360 dagen. ook hetzelfde bedrag. Helaas kregen wij hem 3 x omdat wij dus mogelijk 3x verkeerd hebben gereden. De foto's die je kon opvragen zijn inderdaad van achterkant van onze auto. Maar verder zie je ook helemaal niets.
Is het een reden om toch bezwaar te maken?
Hoe komt het dat ze na een jaar pas een boete gaan opmaken?***

Reactie van Marlijn van Gellicum:

Het gaat om overtredingen die met flits/fotocamera's zijn vastgesteld. De termijn van 360 dagen begint te lopen op het moment dat de Italiaanse autoriteiten de (NAW)gegevens van de overtreder op basis van de kentekengegevens hebben achterhaald. Dit moet in Nederland, dus daar is tijd mee gemoeid. Onze indruk is dat de Italiaanse autoriteiten één keer in de zoveel tijd op basis van de kentekengegevens de NAW gegevens van de overtreders opvragen in Nederland.
Eén en ander betekent dus dat de boete binnen die termijn aan u is verstuurd. Het is dan niet zinvol hiertegen bezwaar te maken.

U heeft drie boetes kort achter elkaar ontvangen. Het betreft wel steeds dezelfde soort verkeersovertreding, die echter op drie verschillende momenten door u is begaan. Alleen als er een zeer korte tijd tussen de overtredingen zit, is het de moeite om bezwaar te maken.
Op de boete staan over het algemeen de gegevens van de instantie waar u bezwaar moet maken.***

Reactie van BramM:

Ik en een paar collega's hebben een half jaar in Italie gewerkt in de buurt van Ravenna. Afgelopen week kregen wij ook 58 x dezelfde boete binnen in de periode van april t/m september. Wij hebben nooit in de gaten gehad dat we in een zone hebben gereden waar dit niet mocht.
Daarnaast is het voor ons ook niet meer te achterhalen wie op welke dag daar is geweest om de boetes te verdelen.
Zouden wij enige kans maken in een bezwaar dat het en te lang geleden is zodat wij ondertussen niet meer kunnen achterhalen wie er gereden heeft. Daarnaast dat het niet duidelijk genoeg is en wij dus structureel dezelfde boete hebben gekregen?***

Reactie van Arjan.E:

Klinkt heel bekend. Ook wij hebben eenzelfde boete gehad van €92,70 voor het inrijden van betreffende zone in Ravenna en wel op 22-07-15. Datum boete is ook 29-07-2016. Ook wij waren verbaasd deze boete na een jaar en een paar dagen te ontvangen. Nu twijfelen we aan de echtheid door het vage vermelde e-mailadres. Het telefoonnummer is niet te bereiken en heeft een ander kerngetal(0)763 dan Ravenna (0)544 heeft.
Wij hebben de boete 18-8-2016 aangetekend ontvangen maar gezien datum van de boete 29-07-2016 is deze ook niet binnen 5 dagen te betalen.
Heeft er misschien iemand wel contact gehad over de echtheid?***

Reactie van Marlijn van Gellicum:

Als u bezwaar wenst te maken tegen de bekeuringen, dan vindt u op onze webpagina een modelbrief (in het Italiaans).***

Reactie van Marlijn van Gellicum:

U twijfelt aan de echtheid van de bekeuring.

Veelal worden buitenlandse boetes in het Nederlands vertaald. Alleen officiële instanties kunnen kentekengegevens opvragen in een ander land. Twijfelt u toch nog over de echtheid let dan op of de volgende punten op de bekeuring staan:

  • naam en adres van de kentekenhouder/bestuurder
  • welke verkeersregel je hebt overtreden (met wetsartikel)
  • het boetebedrag en of je administratie- procedurekosten moet betalen
  • hoe je kunt betalen
  • wat de gevolgen zijn van niet betalen
  • welke beroepsmogelijkheden er zijn
  • de gegevens van de instantie die de boete heeft opgelegd (vaak met vermelding website)
  • de naam van degene die de zaak behandelt