aflevering auto met fabrieksaccessoires

Vraag gesteld door aflevering auto op 23 februari 2015

Het bleek ons bij toeval een aantal maanden na aflevering van onze nieuwe auto dat deze niet afgeleverd was inclusief alle door de dealer aangeboden en bestelde fabrieksaccessoires. Dit was ons bij aflevering niet gemeld. De dealer zegt nu dat de fout in de fabriek gemaakt is. Wij willen echter de auto uitgerust hebben incl. alle bestelde accessoires. Waar hebben wij recht op?

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een nieuwe auto gekocht en bent daarbij overeengekomen met welke accessoires deze geleverd zou worden. Deze bleken echter niet allemaal aanwezig bij de aflevering. Volgens de dealer is de fout gemaakt in de fabriek bij de importeur. Ten eerste bent u een overeenkomst met de dealer aangegaan en deze moet de auto leveren conform de overeenkomst. U kunt nakoming van de overeenkomst eisen:  dit doet u door de verkoper te verzoeken de ontbrekende accessoires alsnog te leveren en te installeren of de auto te vervangen. U moet de verkoper hiervoor wel in de gelegenheid stellen. Ik raad u aan om de verkoper een aangetekende brief te versturen met uw eis en een redelijke termijn van twee weken te stellen.

Mocht nakoming niet mogelijk zijn dan kunt u een schade vergoeding eisen (ter hoogte van het te veel betaalde bedrag van de accessoires) of proberen de koopovereenkomst te ontbinden. Bij ontbinding moet een afweging gemaakt worden tussen redelijkheid en billijkheid. In uw bericht schrijft u dat u na enkele maanden bij toeval ontdekte dat niet alle accessoires aanwezig waren. In dat geval zal ontbinding van de koopovereenkomst waarschijnlijk niet zomaar mogelijk zijn. Van belang is ook dat het kan zijn dat er een voorbehoud is gemaakt met betrekking tot de accessoires, wanneer de fabriek niet in de mogelijkheid is deze te leveren.  

Meer informatie over klachten na aankoop kunt u vinden op onze website: http://www.anwb.nl/rechtshulp/koop-en-onderhoud/klachten-na-aankoop/klachten-na-aankoop