Zwitserland, op 11-12-2012 door rood licht gereden; wat kan de straf zijn?

Vraag gesteld door jaapvv op 21 januari 2016

Eerdere berichten uit Basel te onduidelijk om te reageren. Nu aangetekend melding dat de politie de zaak doorgestuurd heeft naar de Staatsanwaltschaft van het kanton. Welke straf valt te verwachten? Niet sprake van "verjaring", na ruim drie jaar?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een boete ontvangen uit Zwitserland. U vraagt zich af wat u nu kunt verwachten.

De algemene verjaringstermijn in Zwitserland is 3 jaar. U heeft echter al eerder brieven ontvangen. Het is dus mogelijk dat deze binnen deze drie jaar zijn verstuurd. In dat geval kunt u zich niet beroepen op deze termijn. Zowiezo is de kans groot dat de bezwaartermijn inmiddels is verlopen. Deze is namelijk naar alle waarschijnlijkheid aangekondigd in de eerdere brieven.

De hoogte van de boete staat niet vast. Het boetestelsel werkt in Zwitserland heel anders dan in Nederland. Dit wordt berekend aan de hand van uw inkomen op het moment dat er sprake is van zwaardere overtredingen. Kennelijk wordt er nu een gerechtelijk onderzoek gedaan door de Staatsanwaltschaft. Het is mogelijk dat u ook voor deze procedure kosten zult moeten betalen.

Informatie over boetes uit Zwitserland vindt u op onze website.