Wordt een inflatiecorrectie over een huurprijs gezien als een lastenverzwaring (voor de ondernemer) of een verhoging van de huurprijs?

Vraag gesteld door ArneD op 24 januari 2015

Graag zou ik u om informatie willen verzoeken betreffende de Hiswa voorwaarden (ik ben hiervoor door de Hiswa doorverwezen naar de ANWB). Het volgende is het geval:

De ondernemer van de haven waar mijn boot ligt heeft mij een factuur gestuurd met daarin een verhoging van het havengeld. Ik heb binnen de termijn van 15 werkdagen aangegeven dat ik de overeenkomst op basis van de verhoging wil beëindigen. Helaas weigert de ondernemer dit, verwijzende naar de Hiswa voorwaarden.

3. De ondernemer kan uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe
huurperiode de huursom wijzigen. In dat geval heeft de consument het
recht om binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het bericht alsnog
de huurovereenkomst op te zeggen.
Dit laatste geldt niet indien de huursom wordt gewijzigd naar aanleiding
van een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer als gevolg
van een wijziging van belastingen, heffingen en dergelijke die mede de
consument betreffen.

Zijn redenatie is dat het gaat om een indexcorrectie van minder dat 2% en dat dit toegestaan is.

Dit is niet terug te vinden in de Hiswa voorwaarden. Ten eerste is het de vraag of een indexcorrectie gezien kan worden als een “lastenverzwaring”, er is immers een vrije keus bij de ondernemer om een indexcorrectie toe te passen. Ten tweede is er ook niets beschreven over de acceptatie van de hoogte van het percentage.

Het lijkt mij dus te gaan om een wijziging van het liggeld (hoe klein dan ook) en daarmee zou ik het recht voorbehouden zijn om de overeenkomst te ontbinden.

Als laatste weet ik niet eens zeker of ik indertijd wel een officiële overeenkomst getekend heb. Ik heb de ondernemer gevraagd mij een kopie toe te sturen als bewijs. Indien er geen overeenkomst getekend is, zou dit de zaak dan niet sowieso in mijn voordeel beslechten (mocht dat niet al gebeurd zijn op basis van de correctie/verhoging)?

Hartelijk bedankt voor een antwoord hierin!

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

De Hiswa voorwaarden zijn hier op zich duidelijk over. De ondernemer kan drie maanden vóór het begin van de nieuwe huurperiode de huursom wijzigen. In dat geval heeft de consument het recht om binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het bericht alsnog de huurovereenkomst op te zeggen. Dit laatste geldt niet indien de huursom wordt gewijzigd naar aanleiding van een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen en dergelijke die mede de consument betreffen. Er worden verder geen toegestane percentages genoemd. Als de ondernemer niet duidelijk kan maken dat het inderdaad om de genoemde lastenverzwaring gaat die onder meer ten behoeve van u aan hem wordt doorberekend heeft u voor zover ik nu kan zien het recht om op te zeggen. Komt u er met de ondernemer niet uit? In dat geval zou u deze zaak kunnen voorleggen aan de Geschillencommissie Waterrecreatie. Het is immers een  Hiswa aangesloten bedrijf (www.sgc.nl).